Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

* Zamieszczone informacje dotyczące utraconych numerów "Posłańca Świętej Rodziny" wydanych w języku polskim oparte zostały na badaniach ks. Tadeusza Duszy MSF. Zebrane numery "Posłańca Świętej Rodziny" pochodzą z domów zakonnych polskiej prowincji MSF. Niewykluczone, że zachowały się inne numery (np. w domu generalnym), do których nie sięgnięto w tym zestawieniu.

Oznaczenia numerów "Posłańca Świętej Rodziny" zostały ujednolicone (numeracja ciągła pojawia się dopiero w latach 90-tych, a zanika wtedy informacja o roczniku).

Spis numerów

Wydania powojenne (1990-2019)

 

Rocznik XXXI, 358-359, 400-401(1990) nr 1-4, (3 egz.) brak ciągłości w nr

Rocznik XXXII, 402-405(1991) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik XXXIII, 406-411(1992) nr 1-6, (6 egz.)

Rocznik XXXIV, 412-417(1993) nr 1-6, (6 egz.)

Rocznik XXXV, 418-423(1994) nr 1-6, (6 egz.)

Rocznik XXXVI, 424-429(1995) nr 1-6, (6 egz.)

Rocznik XXXVII, 430-435(1996) nr 1-6, (6 egz.)

Rocznik XXXVIII, 436-446(1997) nr 1-12, (11 egz.) nr 7-8 liczono jako jeden

Rocznik XXXIX, 447-457(1998) nr 1-12, (11 egz.) nr 7-8 liczono jako jeden

Rocznik XL, 458-463(1999) nr 1-6, (5 egz.) brak ciągłości w nr

Rocznik XLI, 464-467(2000) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik XLII, 468-471(2001) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik XLIII, 472-475(2002) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik XLIV, 476-478(2003) nr 1-3, (3 egz.)

Rocznik XLV, 479-484(2004) nr 1-6, (4 egz.)

Rocznik XLVI, 485-488(2005) nr 1-4, (2 egz.)

Rocznik XLVII, 489-492(2006) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik XLVIII, 493-496(2007) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik XLIX, 497-500(2008) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik L, 501-504(2009) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LI, 505-508(2010) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LII, 509-512(2011) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LIII, 513-516(2012) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LIV, 517-520(2013) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LV, 521-524(2014) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LVI, 525-528(2015) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LVII, 529-532(2016) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LVIII, 533-536(2017) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LIX, 537-540(2018) nr 1-4, (4 egz.)

Rocznik LX, 541-543(2019) nr 1-3, (3 egz.)

Posłaniec Świętej Rodziny (PL)