MISJONARZ

Jan Berthier już od najmłodszych lat wykazywał dużą wrażliwość na sprawy Boże. Jako młody chłopak usłyszał od swojej babci historię objawienia na górze La Salette. Od tego momentu Jego życie już na stałe związane zostało z tym niezwykłym miejscem czyniąc Go nie tylko oddanym synem Maryi ale również wielkim misjonarzem Jej orędzia.

SŁUGA BOŻY

Celem jaki przyświecał ks. Janowi Berthier we wszystkim czego się podejmował było zawsze zbawienie duszy swojej i innych. Świadkowie Jego życia, nie mieli wątpliwości, że cel ten osiągnął. Umarł w 1908 roku w opinii świętości. W 2018 roku Kościół potwierdził heroiczność cnót ks. Jana Berthier. Modlimy się o Jego rychłą beatyfikację.

ZAŁOŻYCIEL

Miłość Jana Berthier do Kościoła nie pozwalała mu na bezczynność. Odczytując znaki czasu pragnął realizować powołanie, do którego wzywał Go Pan Bóg. Dlatego, mimo słabego zdrowia, sędziwego wieku i wielu innych przeciwności losu ks. Berthier postanawia założyć Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, pragnąc, by Jego duchowi synowie nieśli Ewangelię tam, gdzie "żniwo wielkie ale robotników mało". 

My, Misjonarze Świętej Rodziny, świadomi wielkich ideałów jakie przekazał nam ks. Jan Berthier MS - Założyciel naszego Zgromadzenia, pragniemy stale odkrywać je na nowo, by żyć nimi i dzielić się nimi z drugimi.

 

Niech Jego życie i dzieło będzie dla nas ciągłą zachętą do obierania najwznioślejszego wzoru, za który uważał Świętą Rodzinę. Bo jak mówił: "bądźcie o tym przekonani: wasza służba Boża będzie tym bardziej urodzajna, jeśli zbliżycie się do ubóstwa, czystości, posłuszeństwa Świętej Rodziny".

PISARZ

Niezwykłe zdolności intelektualne i umiejętność docierania do ludzkich serc poprzez słowo głoszone i pisane uczyniły ks. Jana Berthier znanym rekolekcjonistą i cenionym autorem książek o tematyce religijnej. Jego publikacje tłumaczone były na wiele języków i drukowane w setkach tysiącach egzemplarzy. Niektóre z nich uznane zostały za teksty ważne kulturowo i drukowane są do dziś.

"Jeśli nie macie ideału, nigdy niczego wielkiego nie osiągniecie."

 

Jan Berthier MS

Oryginalne zdjęcie ks. Jana Berthier

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl