Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Zapał polega na zachowaniu reguły. Tylko tak działając można być szczęśliwym."

 

 

Jan Berthier MS

Piosenka malgaska

125 lat Zgromadzenia MSF

Publikacje dotyczące MSF

STRONA GŁÓWNA ZGROMADZENIA

Strona międzynarodowa Zgromadzenia MSF prowadzona przez Zarząd Generalny. Witryna udostępnia aktualne informacje o Zgromadzeniu w zasięgu globalnym.

Www związane ze Zgromadzeniem MSF

WITRYNA POLSKIEJ PROWINCJI MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY

Witryna udostępnia treści o Zgromadzeniu MSF w Polsce: jego historię, placówki, działalność oraz aktualne informacje o bieżących wydarzeniach.

PANORAMICZNE ZDJĘCIE GRAVE

Na zdjęciu można zobaczyć okolice domu macierzystego MSF w Grave (Holandia) zakupionego przez ks. Jana Berthier w 1895r. Dom został sprzedany przez MSF w 1994r. gminie Grave. Dziś jest to zespół mieszkalny.

Początki MSF na zdjęciach

     W marcu 1895 roku ksiądz Berthier udał się z Francji do holenderskich przyjaciół w Tilburgu, których poznał jako dobroczyńców domu La Salette. Szukał mieszkania dla młodego zgromadzenia Ojców Świętej Rodziny.      Przebywający na plebanii Heike, kapelan Sanders wskazał mu kilka pustych budynków wojskowych w Grave. Dzięki tamtejszemu burmistrzowi - J. L. Friesenowi Berthier uzyskał dostęp do dawnej twierdzy Bekaf. Były to stare, zniszczone koszary i szpital z 1675 roku (obecnie najstarsze części pochodzą z 1828 roku). To właśnie budynek koszar ks. Berthier wybrał na pierwszy dom Zgromadzenia.      Niejaki Mason Siebers, na prośbę ks. Berthiera przekształcił kupiony budynek na dom zakonny. Wraz
     Chociaż pomysł założenia nowego zgromadzenia, odłączonego od zgromadzenia Misjonarzy z La Salette, nie pojawił się u Ojca Berthier przed rokiem 1890, możemy jednakże powiedzieć, że ostatecznie, decyzja ta podejmowana była powoli i pod wpływem licznych czynników. Sukces szkoły apostolskiej i innych domów formacyjnych w ramach Zgromadzenia z La Salette (pierwsza szkoła apostolska w ciągu 20 lat od dnia swojego założenia wydała stu księży MS = Księża Misjonarze Saletyni!), był bodźcem do otwarcia się na nowe możliwości, idące w kierunku zwiększenia liczby księży.      W swojej posłudze jako misjonarz pracujący w parafiach i w sanktuarium na górze La Salette, często spotykał młodych

Dzieło ks. Berthier

Film o Zgromadzeniu MSF

Berthier - założyciel