"100 lat Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce

1921-2021"

 

 

Opis produktu: 21,5x21,5 cm, 54 s.

 

Wydanie: Pelplin 2021.


Treść: Albumu z licznymi zdjęciami. Został wydany na stulecie obecności Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce. Jest formą skrótowego przedstawienia historii Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny oraz dzieł, które są obecnie podejmowane przez Zgromadzenie w Polsce.

ks. Jan Berthier

 

"Maryja. Jej kult, nabożeństwo do Niej"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 127 s.

 

Wydanie: Bąblin 2013.


Treść: Ta książka to jakby teologiczny katechizm na temat Matki Bożej.

W pierwszej części ukazana jest Maryja w stosunku do Trójcy Przenajświętszej, jako Matka, Córka i Oblubienica. Przeczytamy także o historii jej życia i łaskach jej udzielonych.

W drugiej części omówiony został kult Maryi wyrażający się poprzez cześć, miłość, naśladowanie.

W dodatku podane zostały m.in różne praktyki ku czci Matki Bożej oraz opis objawienia się NMP w La Salette.

 

ks. Jan Berthier

 

"Mężczyzna taki, jakim być powinien"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 393 s.

 

Wydanie: Bąblin 2019


Treść: W I części autor omawia cnoty, którymi powinien cechować się mężczyzna. 

W II części ks. Berthier poucza, jak trzeba poznawać i jak unikać przeszkód: pokus, złego świata, złych przyjaźni, niebezpiecznych pism, widowisk, domów niewłaściwych /diabelskich/ zabaw.

W III części autor podaje środki, jakimi są: modlitwa, rozmyślanie, dobra lektura, uświęcenie czynności dnia, zwłaszcza niedzieli, a także: spowiedź, Komunia Św., kierownictwo duchowe, cześć do NMP.

W dodatkach omawia wybór stanu, ascetyczne praktyki, objawienie NMP w La Salette, opiekę nad umierającymi.

 

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

ks. Eduardo Jost MSF

 

"Ksiądz Jan Berthier

Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 327 s.

 

Wydanie: Pelplin-Poznań 2000


Treść: Pozycja jest trzecią częścią trzytomowego dzieła "Positio o cnotach i opinii świętości" powstałej na potrzeby procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Berthier. Szczegółowo opisuje życie ks. Jana Berthier od młodzieńczych lat aż ostatnich dni życia. 

 

Bezpłatne materiały

Zamów materiały

ks. Eduardo Jost MSF

 

"Ksiądz Jan Berthier

Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

Positio-Summarium"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 344 s.

 

Wydanie: Pelplin 2007.


Treść: Pozycja jest drugą częścią trzytomowego dzieła "Positio o cnotach i opinii świętości" powstałej na potrzeby procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Berthier. Tom zawiera świadectwa świadków zebrane w trakcie procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Berthier. Świadectwa zebrane są w formie kwestionarusza: pytanie-odpowiedź.

 

ks. Eduardo Jost MSF

 

"Ksiądz Jan Berthier

Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

Positio-Expose o cnotach"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 206 s.

 

Wydanie: Pelplin 2007.


Treść: Pozycja jest pierwszą częścią trzytomowego dzieła "Positio o cnotach i opinii świętości" powstałej na potrzeby procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Berthier. Część ta zawiera opis cnót ks. Jana Berthier opracowany na podstawie świadectw świadków.

 

Jeśli jesteś zainteresowany książkami ks. Jana Berthier lub innymi publikacjami dotyczącymi Jego osoby i Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w wersji drukowanej zamów je poniżej (wersje elektroniczne poniższych książek zostały udostępnione w zakładce pisarz/publikacje). Bezpłatnie prześlemy interesujące Cię materiały.

ks. Jan Berthier

 

"Kult i naśladowanie Świętej Rodziny"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 272 s.

 

Wydanie: Ciechocinek 2003.


Treść: To dzieło może być uznane za „duchowy testament” ks. J. Bethiera dla członków Zgromadzenia MSF. We wstępie autor uzasadnia cześć Świętej Rodziny, przedstawia korzyści z tego wynikające.

W I części zaleca praktykę cnót Boskich: wiarę, znajomość prawd wiary, przepojenie się zasadami wiary, życie z wiary; potem podaje wskazówki dotyczące nadziei i miłości Boga, umiłowanie posłuszeństwa. Kończy zachęcając do modlitwy.

W II części tej książki przedstawione są cnoty dotyczące bliźnich: miłość w rodzinie; wzorem jedności małżonków jest dziewicza miłość Maryi i Józefa; szacunek względem przełożonych i innych.

W III części omówione cnoty względem siebie samych: „ukryte" życie Św. Rodziny uczy pokory, czystości, wyrzeczeń, umiłowania pracy.

Jak zwykle, także dodatki: „Testament starego misjonarza”, praktyki pobożne, objawienia NMP w La Salette, „Miesiąc Św. Rodziny”, „Nowenna na Jej cześć" „Dzień skupienia rodziny”.

 

ks. Jan Berthier

 

"Klucz do nieba"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 264 s.

 

Wydanie: Pelplin 2009.


Treść: We wstępie autor podaje znacznie modlitwy oraz jej rodzaje: uwielbienie, dziękczynienie, modlitwę błagalną. Opiera się w głównej mierze na nauce Ojców Kościoła, teologów (głównie na św. Alfonsie Liguorim).

W I części podaje zasady, które skłaniają człowieka do modlitwy oraz teorię modlitwy.

W II części podaje praktyczne sposoby, jak, gdzie, o co się modlić. W dodatku zbiór modlitw.

 

Peter Joseph Ramers MSF

 

"Mens divinior

Duch natchniony Bożym Duchem"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 245 s.

 

Wydanie: Pelplin 2008.


Treść: Książka ukazuje ks. Jana Berthier jako formatora odczytującego swoje zadanie do formowania uczniów, którzy zostaną posłani by głosić Dobrą Nowinę o Zbawieniu.  Książka odkrywa przed czytelnikiem wzniosłe cele wychowania i sposoby ich osiągnięcia wypracowane przez Założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny. Jego sposoby wychowania, choć wymagające stały się fundamentem, na którym można było założyć nowy instytut zakonny.

Adam Józef Sobczyk MSF

Piotr Jacek Krupa MSF

 

"W kręgu duchowości świętorodzinnej"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 240 s.

 

Wydanie: Pelplin 2007.


Treść: Książka charakteryzuje czym jest duchowość oparta na Świętej Rodzinie (czyli duchowość świętorodzinna). Przedstawia także wpływ ks. Jana Berthier i Jego dzieła na rozwój tejże duchowości. Pozycja zawiera również zarys historii Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny.   

Jan Tomczyk MSF

Jakub Dziurgot MSF

 

"Smak Nazaretu

życie i myśl ks. Jana Berthiera MS"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 211 s.

 

Wydanie: Piaseczno 2021.


Treść: Tematem książki jest życie i dzieło ks. Jana Berthier. Książka została napisana w formie wywiadu z ks. Janem Berthier. Treści w niej zawarte odpowiadają prawdzie historycznej oraz myślom i założeniom ks. Jana Berthier choć sam dialog jest fikcją literacką. Książka stanowi doskonałą propozycję dla tych, którzy w przyjemny i łatwy sposób chcą poznać sylwetkę ks. Jana Berthier.

 

 

"Polska Prowincja

Misjonarzy Świętej Rodziny"

 

 

Opis produktu: 21,5x21,5 cm, 47 s.

 

Wydanie: Pelplin 2008.


Treść: Książka jest formą albumu z liczną ilością zdjęć. Przedstawia Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, jego Założyciela oraz działalność polskiej prowincji. Na kolejnych karatach poznajemy domy zakonne w Polsce i na świecie należące do polskiej prowincji MSF. W skrótowy sposób pokazane są inicjatywy i zadania podejmowane przez Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce i na misjach.  

"Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

100 lat po śmierci Założyciela"

 

 

Opis produktu: 17x11,5 cm, 31 s.

 

Wydanie: Poznań 2007.


Treść: Bardzo ładnie wydana broszura zawierające podstawowe informacje na temat ks. Jana Berthier oraz założonego przez niego Zgromadzenia Świętej Rodziny. Ulotka zawiera także, podstawowe modlitwy związane z ks. Berthierem oraz jego dziełem.

ks. Jan Berthier

 

"Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 183 s.

 

Wydanie: Bąblin 2011.


Treść: Pierwsza część książki przedstawia kim jest Jezus Chrystus i Jego wielkie dzieło dokonane dla człowieka. W drugiej części autor pokazuje jaka powinna być właściwa odpowiedź człowieka na ten wielki dar Boga. Ukazuje jak każdy z nas powinien żyć wiarą w Chrystusa w codziennych zajęciach.

 

ks. Jan Berthier

 

"Metoda asystowania umierającym"

 

 

Opis produktu: 20,5x14,5 cm, 30 s.

 

Wydanie: Górka Klasztorna 2015.


Treść: Niewielka broszura ukazująca jak zachować się przy łożu śmierci. We wstępie autor podkreśla jak ważnym jest obowiązek opieki przy osobach umierających. Następnie podaje wskazówki postępowania przy osobach konających. Broszura zawiera również konkretne modlitwy do odmawiania przy osobie umierającej.

ks. Jan Berthier

 

"Myśli Ojca Berthiera

Skarbiec rzeczy nowych i starych"

 

 

Opis produktu: 24x17 cm, 118 s.

 

Wydanie: Strasbourg 2011.


Treść: Pozycja zawiera 419 cytatów ks. Jana Berthier zebranych i ułożonych tematycznie. Znajdziemy tu m.in teksty o miłości do Boga, ascezie, Świętej Rodzinie, modlitwie... Całość wydana na kredowym, kolorowym papierze w dużym formacie.