Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

16 października 1908 r. - ks. Jan Berthier umiera w Grave: "To był święty człowiek" - już w chwili śmierci rozchodzi się sława Jego świętości

 

24 lutego 1930 r. - biskup diecezji Bois-le-Duc udziela imprimatur na modlitwę do prywatnego użytku o beatyfikację ks. Jana Berthier

 

1936 r. - ks. A. Trampe MSF, ówczesny Przełożony Generalny, mianuje ks. Josepha Kauera MSF na postulatora procesu beatyfikacji w celu zebrania dowodów, danych i pism

 

wrzesień 1937 r. - przełożony generalny ks. A. Trampe MSF prosi biskupa diecezji Bois-le-Duc o rozpoczęcie procesu

 

21 grudnia 1950 r. - 18 marca 1953 - proces diecezjalny w diecezji Bois-le-Duc (41 przesłuchanych świadków)

 

27 maja 1986 r. - przełożony generalny ks. Egon Farber MSF mianuje ks. Eduarda Jost MSF postulatorem procesu

 

03-04 lipca 1995 r. - przeniesienie ciała ks. Jana Berthier z Grave w Holandii na La Salette w Francji

 

1996 r. - ks. Jost MSF kończy "Positio" i przekazuje je konsultorom historycznym

 

2003 r. - konsultorzy historyczni oceniają "Positio" pozytywnie; proces trafia do konsultorów teologicznych

 

2009 r. - podczas Rady Zgromadzenia powstaje idea budowy kaplicy nad grobem ks. Jana Berthier

 

2017 r. - błogosławieństwo kaplicy nad grobem ks. Berthier podczas Rady Zgromadzenia w obecności biskupów MSF i biskupa Grenoble

 

19 maja 2018 r. - autoryzacja papieża Franciszka

 

21 maja 2018 r. - Kongregacja ds. Kanonizacyjnych ogłasza dekret o heroiczności cnót ks. Jana Berthier

 

 

Trwa modlitwa o cud za wstawiennictwem ks. Jana Berthiera, potrzebny do ogłoszenia Go błogosławionym.

 

 

"Zwyczaj tracenia czasu jest zwyczajem, w który wpada się najczęściej."

Jan Berthier MS

bp Arnold Diepen -

ordynariusz diecezji Bois le Duc (1919-1943)

ks. A. Trampe - pierwszy przełożony generalny

Wnętrze kaplicy ks. Berthier na La Salette

Testament ks. Berthier (całość 35 stron rękopisu)

"Positio" - książka o ks. Berthier sporządzona na potrzeby procesu beatyfikacyjnego

Pierwszy nagrobek ks. Berthier w Grave

Kaplica ks. Berthiera na La Salette (po lewej)

Nagrobek ks. Berthier na La Salette

przed budową kaplicy

Na łożu śmierci

Na łożu śmierci 16.10.1908r.

Zdjęcia związane z procesem

Modlitwa o beatyfikację ks. Jana Berthier:

 

Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego, Jana Berthiera. On zawsze starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Osoby, które doznały łaski Bożej przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Jana Berthier, prosimy o przesłanie tej informacji poprzez załączony formularz:

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego

Berthier - sługa Boży