Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Aplikacja zawiera zbór myśli, sentencji i cytatów Sługi Bożego ks. Jana Berhier pogrupowanych tematycznie. Widżet apki daje możliwość otrzymywania losowej sentencji na każdy dzień na ekranie telefonu, bez konieczności uruchamiania aplikacji.

 

Aplikacja istnieje tylko na system Android.

Książki o ks. Berthier

"To co we wspólnotach zakonnych przyczyniło się do pomyślności lub ruiny, przyczynia się również do pomyślności lub ruiny narodów."

Jan Berthier MS

WITRYNA BIBLIOTEKI NARODOWEJ FRANCJI

Witryna udostępnia bazę danych książek napisanych przez ks. Jana Berthier i umożliwia zakup skanów wybranych pozycji. 

KSIĘGARNIA "BOOK DEPOSITORY"

Międzynarodowa księgarnia oferująca sprzedaż nowowydrukowanych książek ks. Jana Berthiera w języku angielskim. Ich wydruk jest możliwy ze względu na fakt, że "prace te zostały wybrane przez naukowców jako ważne kulturowo i stanowią część bazy wiedzy cywilizacji, jaką znamy".

ARCHIWUM PROWINCJI HOLENDERSKIEJ MSF

Strona zawiera zapis archiwum byłej prowincji holenderskiej Zgromadzenia MSF, przekazanego Centrum Dziedzictwa w Sint Agatha. Archiwum zawiera zbiory związane z MSF między rokiem 1895-2012.

Www związane z twórczością ks. Berthier

     Historia polskiej edycji „Posłańca Świętej Rodziny” rozpoczyna się w styczniu 1910r. Właśnie wtedy ukazał się pierwszy numer czasopisma w całości zredagowany po polsku przez Antoniego Kuczerę MSF (wówczas jeszcze kleryka,
     „Książka dla wszystkich” (fr. "Le livre de tous") była najbardziej poczytną i rozpowszechnioną publikacją ks. Berthier. Pierwotnie jej treść zawarta była w książce „Wierny i dusza religijna, wyjaśnienie prawd wiary
    Ksiądz Jan Berthier swoją pracę kaznodziejsko-pisarską opierał na Piśmie Świętym, Nauczaniu Kościoła, tekstach autorytetów chrześcijański. Wymagało to, nie tylko czytania tekstów ale i zapamiętania ich. Aby nie utracić żadnej cennej
     Pierwszą jego próbną pracą było opracowanie na temat rozmyślania, do którego dołączyła się później stopniowo znaczna liczba innych opracowań. Całe pisarskie dzieło ks. Berthier przedstawił wyczerpująco ks. dr Piotr Józef

O twórczości ks. Berthier

Aplikacja z cytatami

Słuchowisko o ks. Berthier

Inne publikacje o ks. Berthier

Książki ks. Berthier

Berthier - pisarz