Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

Format ten sam, s. 32. Tytuł niezmieniony, ale podtytuł inny: Posłaniec św. Rodziny – Pismo dla rodzin chrześcijańskich. Na okładce wizerunek św. Rodziny. Napisy: „Czysty dochód przeznaczony na wykształcanie księży. – Koło wizerunku akty strzeliste do św. Rodziny. Nadal kosztuje 1.50 Mk rocznie.

 

Na wewnętrznej stronie okładki polecenie modlitwom czytelników osób: wymienione zmarłe osoby.

 

W numerze 4/1915 wewnętrzna strona tylnej okładki ma ogłoszenie:

„Jest do nabycia w Zakładzie św. Rodziny książeczka do nabożeństwa pod tytułem: Przewodnik do nieba wydana przez ks. Antoniego Kuczerę; s. 352, w 32-ce.

Prócz modlitw porannych i wieczornych, podczas Mszy św., przed i po spowiedzi św., przed i po Komunii św., zawiera nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusowego, do Matki Boskiej, do św. Józefa, do św. Rodziny, Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową, Nieszpory, sposób odmawiania Różańca, Godzinki o Niep. Pocz. i najużywańsze pieśni kościelne. Opr. w płótno, brzegi czerwone fen. 70; opr. w płótno brzegi złocone l. M.; opr. w skórkę brzegi złocone 1.30 Mk”

 

Na okładce tylnej „Podziękowania za abonament i inne dary”

 

Dzięki tym ogłoszeniom można wykazać zasięg „Posłańca św. Rodziny” w j. polskim.

Dla przykładu: Brynica – Orzegów – Zabrze – Nakło – Gierałtowice – Racibórz – Gliwice – Szarlej – Świętochłowice – Chorzów – Szamarzowice –Radzionków – Mikulczyce – Naramowice – Szałkowice – Bobrowniki – Pawłów – Woźniki – Bojanów – Lubin – Krotoszowice – Wielka Dąbrówka

 

Artykuły zamieszczane w „Posłańcu” pisane lub tłumaczone. Dużo oryginalnych, nie tłumaczonych z niemieckiego. Już nie ma wzmianki o tłumaczeniu, jest tylko aprobata biskupa z Herogenbosh. – Nadal są, prawdy wiary, żywot świętego czy świętej, artykuły polemizujące z niewiarą, przykłady nawróceń i łask.

Na stronach 123-125, artykuł ,,Z naszych misji” pisze ks. Delombaerde.

 

W numerze 5/1915 artykuły nie podpisane, redakcja ks. A. Kuczery, np. ,,W opiece Królowej Polski” s. 131-135; „Z naszych misji” na stronach 157-159.

 

Na okładce numeru 6/1915 wzmianka: ,, Z powodu zamieszek wojennych wysyłka Posłańca znacznie się opóźnia a to z powodu braku ludzi we wydawnictwie, a jeszcze więcej w nieregularnym urzędowaniu poczty. Również listy nadesłane do nas nadchodzą nie raz po 4 tygodniach…”

 

Na stronach 179-181 o śmierci ucznia Jana Mariana Tomasza w zakładzie w Werthenstein – prawdziwie święty.

 

Na stronach s. 186-188 artykuł ,,Z naszych misji”.

 

Na stronie 190 czytamy: ,,przeszło półtora miliona Polaków stanęło pod bronią w obecnej wojnie na różnych widowniach walki. Obliczono, że 800 tys. Polaków należy do wojsk rosyjskich, 400 tys. Polaków znajduje się wśród armii austriackiej, a 340 tysięcy bije się po stronie niemieckiej. Ostatnia cyfra wydaje się zbyt niską, bo w szeregach niemieckich znajdować się będzie pewnie około 400 tysięcy Polaków. Tak tedy po jednej i po drugiej stronie walczy około 800 tys. Polaków”.

 

Od tego numeru podawane są nazwiska poległych na wojnie.

 

W lipcowym numerze 7/1915 i sierpniowym na stronach 206-207 i 250-251 podane:

,,Moje przygody wojenne” (Z listu naszego polskiego kleryka K.W.):

,,Jak grom z pogodnego nieba spadła ta straszna wiadomość na nas mieszkańców cichego klasztoru, że wojna wybuchła. Czyniąc obowiązkowi zadość musiałem wraz z wielu innymi współbraćmi pożegnać to drogie i miłe zacisze klasztorne, aby podążyć pod sztandar. Było to dnia 3 sierpnia. Opuściliśmy to zacisze, w którym spędziliśmy tyle pięknych i szczęśliwych chwil. Wyrwani zostaliśmy z grona współbraci i rzuceni w wir świata, straszny, wojenny. Z żołnierzy Chrystusowych staliśmy się  w jednej chwili żołnierzami cesarza… Dnia 14 sierpnia wsiedliśmy na dworcu E… Tutaj też otrzymaliśmy tę smutną wiadomość o śmierci Jego Świętobliwości Papieża Piusa X… Następnego dnia mieliśmy sposobność słuchania Mszy Św., podczas której przystępowaliśmy do Komunii Św.. Wieczorem tegoż samego dnia była spobność do spowiedzi św… Zaalarmowano o godz. 12 w nocy nasz obóz. W godzinę później wyruszyliśmy. Po kilkugodzinnym uciążliwym marszu stanęliśmy przy granicy francuskiej Radzi, że możemy odpocząć, udaliśmy się po jedzenie. Zanim nam jednak naczynia napełniono, zaalarmowano nas po raz wtóry. Jeszcze kilka słów zamieniłem z przyjacielem moim, jeszcze jeden uścisk dłoni i ruszyliśmy w ogień. Poleciłem się opiece Niepokalanej Dziewicy i św. Rodziny, pewien, że mi pod ich opieką nic złego stać się nie może. Granaty i kule nieprzyjacielskie świszczą nam ponad głową. W południe już otrzymaliśmy chrzest ogniowy. Robiąc atak na wioskę T. dostaliśmy naraz silnego ognia. Tutaj otrzymałem pierwsze trzy postrzały. Zostałem tylko jednak lekko ranny … Następnego dnia zostałem ranny w praw ramie. Udałem się na miejsce opatrunku celem zbadania i opatrzenia rany… Znajomość mowy francuskiej wykorzystałem, jak tylko mogłem. Porozumiawszy się z ciężko rannymi mogłem zaspakajać ich pragnienia, donosząc, sam ranny, choć jedną ręką, to kawy, to wody lub mleka i spełniając wiele innych posług.

Po dwóch dniach pełnych mozołu i cierpień dla ciężko rannych odstaliśmy się na dworzec, z którego dojeżdżaliśmy do miasteczka Speyer. Podczas podróży pielęgnowano nas starannie. Przybywszy na miejsce umieszczono nas w seminarium, teraz na lazaret wojskowy obróconym. Jakaż wielka radość, gdy ujrzałem tuż obok urządzoną kaplicę. Otóż więc wreszcie znów sposobność do codziennego słuchania Mszy Św., do codziennego czerpania z tego zdroju życia… Po kilkunastu dniach tak miłego pobytu wyruszyłem z zagojoną raną pokrzepiony na ciele i duszy, z nową odwagą na polu boju”.

 

Nadal listy ks. Delombaerde’a z misji.

 

W numerze 8/1915, s. 256, podaje redaktor o śmierci diakona Huberta Nauss. Uczył się języka polskiego, by móc pomagać Polakom.

 

W numerze 9/1915, na okładce podaje uwagę, by listy adresować po niemiecku, gdyż inaczej nie dochodzą, zwłaszcza, gdy pisane po polsku. Zwrot następuje z dopiskiem: ,,Unzulassig weil im fremder Spache” – Nie dopuszczone, bo w obcym języku. Poza adresem w Grave podaje także adres: Missionshaus de hl. Familie Grave Post Craneburg (Rhld)

 

Na stronach 287-288 artykuł: ,,Oddaj Najwyższemu śluby swoje” – Wspomina o Łokietku w Polsce obecnej pogrążonej w wojnie – pisze o ślubowaniach Jana Kazimierza. Kończy: ,,Przeżywamy wielką chwilę. Wojna obecna ma stanowić o naszym losie na całe wieki. A losami wojny kieruje Bóg, jak kierował wtedy w 17 wieku. By więc Bożą pomoc pozyskać, trzeba nam spełnić owe śluby, o których zapomnieliśmy. Ocknij się przeto narodzi! Ocknij się i poddaj śluby swoje Najwyższemu” – bo może ostatni raz Bóg się o nie u ciebie upomina!”.

 

W numerze 10/1915, s. 312-314: ,,Pieśń żołnierzy – Polaków”:

,,Na polu walki, w rowach strzeleckich, powstała już poezja wojenna. Powstały piosenki wesołe, swobodne, powstały pieśni nabożne. To jedna z nich (melodia ,,Serdeczna Matko”):

Serdeczna Matko, opiekunko świata,

Dosyć nam długie upłynęły lata,

Pod Twoją obroną żyliśmy spokojnie,

Nikt z nas nie wiedział o głodzie i wojnie.

          O Matko Boska: czegośmy doczekali,

          Że każdy człowiek przed tobą się żali.

          Wojna okrutna, straszna krwi rozlanie –

          Najświętsza Panno, c się z nami stanie?…

(16 zwrotek)

 

W numerze 12/1915, na początku s. 353 ,,Polska kolęda”:

Przedostatnia zwrotka:

          ,,Przy Sercu Twojemu promienie miłości

          Rozpala serca Twoich polskich dzieci,

          By ci służyły w pokorze, wierności,

          A ty nam wrócisz, Dziecino, ,,Maj trzeci”!”

 

 

Brak jakichkolwiek informacji o tym roczniku "Posłańca Świętej Rodziny". 

 

Prawdopodobnie zachowały się jedynie 4 strony z tego rocznika.

Na okładce numeru marzec-kwiecień 3-4/1918 anons o książce: ,,sposób przygotowania chorujących na śmierć” wydał ksiądz z Towarzystwa Św. Rodziny s. 30. Cena 10 feningów.

 

W numerze maj-czerwiec 5-6/1918 na okładce anons o przyjmowaniu do Zgromadzenia.

Na stronie 36: "Matkom –Polkom".

Na stronie 39: "Królowa żołnierstwa polskiego".

Na stronie 41: "O ludu mój polski!" – wiersz.

 

Rok 1931 - Nowa okładka - format ten sam ilość stron 16.

 

Numer marzec 3/1931 - Numer poświęcony 10-leciu Misjonarzy w Polsce.

Karta tytuł. wewn. ogłoszenie o przyjmowaniu.

Strona 33: „Do czytelnika”.

Strona 34: „Początki Zgromadzenia” - zdjęcie o. Założyciela.

Strona 35: „Spóźnione powołania?” - więcej misjonarzy - zdjęcie domu macierzystego.

Strona 36: c.d. art. zdjęcie ks. gen. Trampe.

Strona 37: „Nakaz Papieża” - zdjęcie kościoła i klasztoru w Wieluniu.

Strona 38: „Betlejem Zgromadzenia” - o Grave.

Strona 38: „Śmierć Założyciela i dalszy rozwój”.

„W dzień śmierci liczyła młoda rodzina zakonna 25 Ojców, 13 diakonów i około 200 uczniów niższych i wyższych studiów (...) Pod koniec roku szkolnego 1914 liczyło Zgromadzenie 64 Ojców, 50 kleryków, 30 nowicjuszy i 30 uczniów w sześciu klasztorach. Pomiędzy nimi było polskich uczniów przeszło 40”.

Strona 39: „Bolesny cios”.

„Z początkiem wojny wszechświatowej spotkał zgromadzenie nader bolesny cios. Ponieważ przeważa większość uczniów znajdowała się w wieku poborowym, dlatego musiało wyruszyć na pole walki już w pierwszym dniu wojny 60 członków; 2 sierpnia - 108 dalszych studentów zamienić musiało życie klasztorne na życie wojenne ... W listopadzie 1916 r. było 13 Ojców i 318 kleryków i uczniów na różnych polach walki”.

 

Strona 39: główny ołtarz w kościele w Wieluniu.

Strona 40: „Nowa przyszłość” - Na kapitule podział na 4 części: holenderską, niemiecką, francuską i polską.

Strona 40-41: „W drodze do Polski” - Ojców - 3, scholastyków - 6, braci ze ślubami - 5, uczniów - 13

Strona 40: zdjęcie księży, kleryków i uczniów z Wielunia rok 1931.

Strona 41: „Wieluń - kolebka polskiej prowincji” - opis przyjęcia, początki, prace nad remontem za ks. Drzyzgi 1925-1930.

Strona 42: „Kazimierz Biskupi” - opis początkowych prac, zasługi ks. Zawady, obecny rektor ks. Drzyzga - zdjęcie klasztoru

Strona 44: „Górka Klasztorna” – opis.

Strona 46: Kruszewo - opis

Strona 47: zdjęcie księża i uczniowie w Kazimierzu Biskupim r. 1931.

Strona 47: „Założenie prowincji”

Strona 48: zdjęcie ks. Kuczery

Strona 48: „Apostolstwo prasy” - O Posłańcu, redaktorze, o książkach.

Strona 49: zdjęcie: kościół i nowicjat w Górce.

Strona 49: „Wianuszek niezapominajków” - o ks. Rogoszu.

Strona 50: zdjęcie pomnika

Strona 50: „Zestawienie” - prowincja posiada: klasztorów 4, mianowicie:

  1. Wieluń: juniorat 3 klasy gimnazjum
  2. Kazimierz Biskupi, juniorat, niższe klasy gimnazjum
  3. Górka Klasztorna, Prowincjalat, nowicjat, drukarnia i administracja „Posłańca św. Rodziny”
  4. Kruszewo: scholastykat

Ojców                      15

Scholastyków            32

Braci ze ślub.            14

Nowicjuszy kler.        10

Nowicjuszy braci        3

Postulantów              5

Studentów                185

Łącznie                     264

 

Strona 51: „Idźcie i wy do winnicy mojej” – zdjęcie wnętrza k-ła w Górce. Zachęta do wstępowania.

Strona 52: „Cośkolwiek o życiu naszych zakładach”. Modlitwa

Strona 53: zdjęcie księży, braci i nowicjuszów w Górce

Strona 54: „Pracowitość – Skromność – Proścież tedy Pana żniwa”.

Strona 55: „Wola Boża” – zdjęcie: scholastykat w Kruszewie.

Strona 56: „Wdzięczność”

Strona 57: zdjęcie: księża i klerycy w Kruszewie 1931.

Strona 58: „Co nam pomaga?”, Fundusz wieczysty – Chleb św. Antoniego – Związek Misyjny św. Rodziny – Wspieranie prasy – Stypendium – Bielizna kościelna – Modlitwa

Strona 59: zdjęcie przy maszynie drukarskiej

Strona. 61: zdjęcie w introligatorni

Strona 60-63: „Bóg zapłać” wieczną nagrodą apel do dobrodziejów.

Strona 64: Anons o obrazach: heliochromy, światłodruki.

M. in.: św. Rodzina – Chrystus na Górze Oliwnej – Dobry Pasterz i in.

Okładka s. 3: „Brat Misjonarz” – Obszernie podany charakter braci, ich prac, ich powołanie.

 

W numerze 4/1931 – Na skutek zmiany redakcji (ks. Kuchta) artykuły dłuższe, nie ma takiego urozmaicenia, jak poprzednie. Na okładce anons o modlitewniku „Przewodnik do nieba” – s. 400, format 12-8, cena 3 zł, opr. skórzana (jest to modlitewnik ks. Kuczery)

 

Numer 6/1931: Kilka artykułów podpisanych: ks. Wysocki, fr. Fr. D (Dera)

 

Numer 7/1931 strony 119-120: „Z naszych domów – Z Kruszewa”:

O wizytacji Bpa Dymka w dniach 13-15 maja, konsekracja kościoła w Kruszewie, udzielenie święceń:

13 V - tonsura: Dera, Ginter, Wysocki, Erdmann

14 V - Konsekracja kościoła – udzielenie ostiariatu i lektoratu

Subdiakonat: L. Kiełczewski

15 V - egzorcystat i akolitat 4 jak wyżej

Ostatnia strona okładki: Warunki przyjęcia do Zgromadzenia

 

Numer 8/1931 strony 138-139: „Z naszych domów: Z Kruszewa” – 15 VI 1931 prymicje ks. L. Kiełczewskiego. Kończył studia w Krakowie na uniwersytecie Jagiellońskim – jego zdjęcie (art. Ks. B. Wysocki).

 

Numer 9/1931: Fundusz wieczysty 869 zł. Oprócz tego liczne ofiary na Kruszewo – na misje.

 

Numer 10/1931 strony 172-173: „Z naszych domów: Obłóczyny i śluby w Górce Klasztorna” 14.VIII - 18 na księży i 2 na braci; 15 VIII - śluby 8 kleryków i 5 braci. Strona 172 zdjęcie całej grupy.

W numerze 01/1916, s. 15, artykuł ,,Zniszczenie Królestwa Polskiego”: Według sprawozdania komitetu ratunkowego w Holandii w Królestwie Polskim jest 5000 wsi zniszczonych, przeszło 1000 kościołów w gruzach…

 

Na stronie 18: ,,Nasze kolędy i jasełka”.

 

Na stronie 28: ,,Polskiemu duchowieństwu cześć!” – o działalności duchowieństwa podczas wojny.

 

Na stronie 30: ,,Wzór Matki – Polki” – list skierowany do syna, który kształci się w Grave a kapłana.

 

W numerze 2/1916, s. 39: ,,Katolicy – Polsce” o ofiarach przesłanych do Polski.

Na stronie 51: ,,co powiedział jeden z największych i najlepszych synów ojczyzny naszej?” – Ignacy Paderewski Chicago – przemówienie i składka, która przyniosła 80000 dolarów.

 

W marcowym numerze 3/1916, s. 71: ,,Mały obrońca krzyża” – opowiadanie o małym Jasiu na ziemi polskiej, który ratował krzyż deptany przez Moskali.

Na stronie 78: ,,Sienkiewicz do Ojca św.” – podziękowanie za apel Ojca św.

 

Na stronach 86-87: „Pięćsetlecie urodzin Długosza” – o pomniku, który ma stanąć na Skałce w Krakowie.

 

W kwietniowym numerze 4/1916, s. 97, artykuł ,,100 Apostołowi Polaków” – wiersz o św. Wojciechu.

 

Na stronie 104: ,,Ratuj, święty Stanisławie!” – O roku 1683 walka pod Wiedniem.

 

Na stronie 124: ,,Przygody wojenne” ( Z listu naszego braciszka K.)

„…Z Łaski Bożej całe trzy miesiące spędziłem w miasteczku W… na zachodzie. Mieszkając niedaleko kościoła miałem często sposobność uczestniczyć w nabożeństwie wieczorem.

Wreszcie nadeszła dla mnie chwila przeznaczona do wyruszenia na pole bitwy. – Po sześciodniowej jeździe koleją żelazną przybyliśmy ku wschodniej granicy. Jadąc od zachodu na wschód najszczerzej i najmilej nas ludność polska powitała, co nawet wielu Niemców dziwiło. …dnia … którego nigdy nie zapomnę, będąc na patroli, po raz pierwszy znajdowałem się w ogniu, z którego dzięki Bogu i Matce Niebieskiej szczęśliwie wyszedłem. Jednakowoż koń mój czterema strzałami lekko porażony został… Pewnego dnia podczas strasznego huku armat musieliśmy się na dłuższy czas zatrzymać obok kościoła. Wszedłem także do Kościoła. W kościele byłem świadkiem, z jaką wiarą i nadzieją lud tamtejszy do swojej Królowej Częstochowskiej się ucieka. Wieczorem huk armat ustał, kościółek nieuszkodzony.

Niestety, nie do opisania, co ten naród polski z powodu tej klęski cierpi. Wielu pozbawieni dachu, inni zmuszeni i ostatnią krowę dla wojska wydać. I wiele innych rzeczy się jeszcze dzieje, których tylko P. Bóg jest świadkiem…”

Opisuje dalsze swoje dzieje, wszędzie prawie ma okazję być na Mszy św.

 

W majowym numerze 5/1916, s. 129-130, wiersz: ,,Do Królowej Polski”

Druga zwrotka:

               Kiedy nam berło wytrącono z ręki,

               Gdyśmy jak zdobycz byli rozszarpani,

               Żywcem wydarto ojczyznę na męki …

               Tyś nam Królową – my Twoi poddani! …

 

Na stronie 158: ,,Akcja Sienkiewicza w Skandynawii”

 

W numerze 6/1916, s. 161, wiersz: ,,Wieś polska w dzień Bożego Ciała”.

 

Na stronie 178: ,,Obrońca Polski” – 21. 11. 1915 papież Benedykt XV nakazał w Rzymie modlitwy za Polskę.

 

Sierpniowy numer 8/1916, s. 234-235, wiersz ,,Modlitwa za ojczyznę”:

               O Boże! Polska kajdanami brzęczy,

               Wzdycha ku Tobie, ach ! rwie się i jęczy

               Lata półtorasta w niewoli przetrwała,

               Wyrokom Twoim kornie się poddała ….

 

W roku 1911 w numerze 1 apel do czytelników, by nie poddawali się fałszywej propagandzie. Posłaniec chce dopomóc. Jest tani, bo zaledwie 1.50 marki (Mk) rocznie.

 

W numerze 2/1911, s. 63, opis odjazdu pierwszych misjonarzy św. Rodziny do Brazylii:

„…Od chwili jego (o. Berthiera) zejścia z tego świata liczba członków Stowarzyszenia się podwoiła, dwa nowe klasztory – jeden w Belgii, drugi w Szwajcarii – założone zostały…

Według wskazówek Stolicy Apostolskiej, szczególnie E. Em. kardynała Rompolli, zwróciliśmy nasze myśli i kroki ku Ameryce Południowej, gdzie nas z otwartemi rękoma ks. Biskup Bahlman w Santarem (Brazylia) na strumieniem Amazońskim przyjął – 19.XII.1910”.

 

W numerze 4/1911, s. 112, dalszy opis podróży pierwszych misjonarzy.

Na stronie 113 zdjęcie 5 księży i 2 braci.

 

W numerze 9/1911, s. 283-286, artykuł „Nieco z naszego Zakładu”. O radosnych dniach:

10.VI.1911 - święcenia 7 kapłanów. „Między nimi znajdował się także jeden Polak” /Ks. Antoni Kuczera/

11.VI.1911 „Decretum laudis” – pismo pochwalne pozwalające na rozwój zgromadzenia.

 

Statystyka Zgromadzenia: Liczy obecnie 51 księży, 19 studiujących teologię, 23 studiujących filozofię, 30 braciszków i przeszło 220 wychowanków. W Europie posiada 4 klasztory, z których 2 w Holandii, 1 w Belgii, 1 w Szwajcarii.

 

O studiach: po maturze 2 lata filozofii, 4 teologii. Utrzymanie miesięczne studenta 200 Marek (koron).

 

W numerze 12/1911, s. 375-377, „Z naszych misji” – O pracy w Brazylii.

 

 

Pierwszy polski numer Posłańca Świętej Rodziny ukazał się w 1910 roku w Grave, w Holandii. Jego pierwotny tytuł brzmiał: Posłaniec Świętej Rodziny - Organ powszechnego związku rodzin chrześcijańskich pod opieką świętej Rodziny z Nazaretu. Redaktorem był ks. Antoni Kuczera MSF (wtedy jeszcze kleryk). W ciągu roku ukazywało się dwanaście numerów, każdy po 32 strony.

 

W numerze 1/1910 można było przeczytać:

W artykule „Do Czytelników”:

"Mały Posłaniec, który z początkiem tego roku nowego po raz pierwszy skromnie do waszych drzwi puka, życzy wam najpierw szczęśliwego Nowego Roku. Wszyscy członkowie zakładu św. Rodziny w Grave (Holandia), w liczbie 250 proszą Boga, by was i waszych bliskich zachował od wszystkich nieszczęść doczesnych i duchowych…

…będzie on Ci oprócz najgłośniejszych świąt miesiąca ze wszystkiego sprawę zdawał, co pobożnego na cześć św. Rodziny się dzieje. Nie zapomni on też zbawiennemi radami wskazywać na wzniosły przykład w Nazarecie; a ponieważ święci najdoskonalej naśladowali Nazaret, przedstawi Ci zatem Posłaniec co miesiąc żywot jednego świętego dla zbudowania i równocześnie do naśladowania. Ale nie zadawalając się tym, przypomni on Ci najpotrzebniejsze podstawy naszej św. wiary, aby Cię ratować przed fałszywymi naukami, tak bardzo rozpowszechnionemi w dzisiejszych czasach, a które podkopują wiarę i cnotę…"

 

Następnie na początku przypomnienie świąt w danym miesiącu.

Artykuły: „Uwielbienie św. Rodziny”, „Dobrodziejstwa św. Rodziny”, „Tabaka pomogła” (przykład nawrócenia), „Krótki życiorys ks. Jana Piotra Berthier MS, założyciela zakładu pod wezwaniem św. Rodziny”, „Rozmowa dwóch socjalistów”, „Prawdy, których nigdy zapominać nie należy”, „Dziesięcioro przykazań rodzin chrześcijańskich”, „Z misyj”, „Brak powołań kapłańskich i zakonnych”, „Z Kościoła i ze świata”.

 

Informacja o Zgromadzeniu MSF:

„Zakład św. Rodziny w Grave przyjmuje wszystkich młodzieńców, którzy są dobrej woli, ze wszystkich stron i każdego stanu.

Obecnie mamy wśród późnych powołań 38 młodych ludzi, którzy uczynili zadość swym obowiązkom; trzech z nich jest podoficerami, a siedmiu kapralami, a pięciu posiada wyższe święcenie. Zresztą mamy pracowników ze wszystkich zawodów: blacharzy, ogrodników, z tego dwóch księży, kilku pomocników kupieckich, jeden jest już księdzem; trzech rzeźbiarzy, wszyscy trzej są księżmi; organistów, stolarzy, ekonomów, kilku murarzy, ślusarzy, drukarzy, fotografów, introligatorów, szklarzy, górników, rolników, tkaczy, meblarzy, cygarników, koszykarzy, młynarzy, uprawiaczy wina, złotników, robotników przy wyrabianiu drutu itd. itd. Bóg nie odtrąca żadnej dusz, która mu swe oddaje usługi”.

 

Od numeru 9/1910 pod tytułem umieszczono dopisek:

„Posłańca św. Rodziny” wydają misjonarze św. Rodziny w Grave (Holandia) – Celem jego jest rozszerzenie czci ku św. Rodzinie. Liczba czytelników wynosi obecnie przeszło 20.000. //Uwaga: we wszystkich drukowanych językach –  dopisek ks. T. Dusza//

 

 

Numery 337-348(1938) rok XXIX

Na 4 stronie okładki ogłoszenie o książkach – brosz. 2 zł, op. 3 zł. – Jakie jest moje powołanie i nowenna do M. S. po 0.60.

 

Numer 2/1938 strony 38-39: „Unici w Brazylii” – ks. Krauze

/1-4 n. za redakcję odpowiada ks. Kuchta, potem znowu ks. Wysocki/

 

Numer 3/1938: „Pan częścią dziedzictwa mojego” – 16.I. święcenia subdiakonatu

Numer 4/1938 strony 82-85: „Po dusze ludzkie – Z wyprawą misyjną do Brazylii” - ks. Grześ

            7 listopada z Grave – Zdjęcie w białych sutannych

            strona 88-90: „Cicha ofiara poświęcenia” (wspomn. o ks. Grocie)

Numer 5/1938 strony 110-112: „Po dusze ludzkie – Z wyprawą misyjną do Brazylii” - ks. Grześ

Numer 8/1938 strony 177-180: „Z naszych domów – Na ziemi kaszubskiej” – ks. J. Gawrych

            strony 180-182: „Tyś jest kapłanem na wieki” - 2.IV. święcenia diakonatu – 3.VII. – kapł. Kompanowski, Otto, Szpręga, Skoblewski, Piechel, Machajewski, Niesporek, Trybyszewski, Boniecki, Pawłowski J.

Numer 9/1938 strony 199-200: „Od naszych misjonarzy brazylijskich: Z krzyżem w ręku i pieśnią na ustach” – ks. Krauze J.

            strona 203:Uwaga: W związku z przeprowadzonym gruntownym remontem w naszej drukarni oraz instalowaniem nowej maszyny drukarskiej zmuszeni jesteśmy w tym miesiącu i prawdopodobnie w przyszłym wydać Posłańca w nieco zmniejszonej objętości…

Numer 10/1938 strony 214-217: „Od naszych misjonarzy: W ośrodkach polskich Fortalez, Baril i Perau”

Numer 12/1938 strony 259-261: „Pionier polskości i katolicyzmu” – ks. J. Krauze

            strony 266: „Nasz bilans na rok 1938

 

Prowincja polska w cyfrach: 67 księży, 74 kleryków, 64 braci-pomocników i ok. 150 uczniów w 6 (sic!) zakładach misyjnych.

 

 

Numer 4/1939 strony 83-86: „Polacy w okręgu ereszyńskim” – ks. Krauze J., St. Sztuba, Franciszek, „Eska” (Kotwa).

Artykuły piszą: Ryguła – Reniec J. – Z. Kruża – „Zelotes” (T. Dusza) – A. Otto – Grześ – Krauze J. – Sznajder Józef

Numer 5/1939 strona 105: „Z naszych misyj wśród Dajaków – Instalacja Prefekta Apostolskiego w Bandjermasin” – ks. A. Otto

            strony 106-109: „Boże Narodzenie w Natal” – ks. B. Grześ

            strony 109-111: „Z zakładu w Wielkim Klińczu – Pierwsze trudności i przebłyski” - ks. Gawrych

Numer 6/1939 strony 129-133: „Misje na wyspie Borneo”

Numer 7/1939 strony 155-158: „Z naszego notatnika: 12.V. wizytacja – potem śmierć bpa Laubia” - ks. August Otto

Numer 8/1939:  Zdjęcia z misji na Borneo – rozrzucone na kilku stronach

            strony 178-181: „Z naszych domów – Święcenia kapłańskie w Bąblinie 2.VI.” – ks. Antoni Michałek, Stanisław Iwanicki, Gerard Szajor, Stanisław Dotka, Edward Rutkowski, Feliks Kazimierczak

            strony 181-183: „Zwyczaje i obyczaje ludu Brazylijskiego” - ks. Grześ.

Numery 349-357(1939) rok XXX

334(1937) nr 10

Rok 1937 – Zmiana okładki – powiększona objętość do 24 stron.

Tytuł: Posłaniec św. Rodziny – Miesięcznik Księży Misjonarzy (Tak okładka) Karta tytułowa: Posłaniec św. Rodziny Miesięcznik dla rodzin chrześcijańskich. Organ Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Górka Klasztorna, p. Łobżenica

Na karcie tytułowej obraz.

// W każdym numerze artykuły przeciwko komunizmowi //

 

Numer 1/1937 strona 2 okładki: „Drogi Czytelniku”  - Zachęta do abonowania. Jest już 31000 czytelników – Powiększenie objętości bez zmiany ceny, staranie o szatę graficzną – przesłanie blankietu.

                         strony 5-7: „Polacy w Texas” – ks. Cieślak

Numer 2/1937 strony 31-33: „Wśród emigrantów polskich w Brazylii” - Szkoła polska w Brazylii ks. Wł. Szulc.

                        strony 33-35: „Polacy w Texas” – ks. Cieślak

Numer 3/1937 strony 62-64: „Polacy w Texas” – ks. Cieślak

Numer 4/1937 strony 84-87: „Migawki z życia Polaków w Brazylii”

Numer 6/1937 strony 132-136: „Passo Fundo – Królowa gór” – ks. J. Krauze

Numer 7/1937 strony 153-155: „ks. Józefek krzewicielem kultury polskiej w Brazylii” – ks. Krauze J.

            strony 155-156: „Poświęcenie dzwonu przy kaplicy N. Serca J.” – ks. Szulc

            strony 159-161: „Weźmijcie moc…” – Święcenia kapłańskie i prymicje w Bąblinie 23.V.1937 – Pawłowski, Woźny, Kerlin, Woźnica, Zymela, Jaworski, Lupa, Gielniak, Grześ, Kuczkowski, Behrendt, Sówka, Minikowski, Szajor, Wujek. – 2 zdjęcia

Numer 9/1937 – okładka s. 2: „W dniu 19 września z naszego klasztoru Góreckiego wyjeżdża na misje do dalekiej Brazylii nowa wyprawa misyjna w liczbie 6 księży, a mianowicie: ks. Walenty Ginter, ks. Józef Kraiński, ks. Marcin Stencel, ks. Zygmunt Dryjański, ks. Józef Kuczkowski, ks. Franciszek Woźny. Jedni z nich udają się do niewiernych, by głosić im ewangelię świętą, inni zaś do naszych rodaków na wychodźtwie w Brazylii, by troską serdeczną otoczyć ich dusze, spragnione pokarmu duchowego i pociechy religijnej, o którą tak gorąco błagają nas, którzyśmy zostali w kraju. Dać im kapłanów i duszpasterzy – to nasz święty obowiązek miłości bliźniego.

            Do ich błagań i my dołączamy nasze gorące prośby – o pomoc i zrozumienie doniosłości sprawy. Podróż naszych misjonarzy wyniesie 12 tysięcy złotych… //Apel o ofiary//

            strony 197-201: „Z dziejów Brazylii” – ks. Krauze J.

Numer 10/1937 strona 222: „Wychodźtwo polskie w Brazylii” – M.S.

Numer 11/1937 strony 268-270: „Po dusze ludzkie – Z wyprawą misyjną do Brazylii” – ks. Bolesław Grześ

            strony 270-273: „Wielka manifestacja narodu Brazylijskiego” – ks. Szulc

 

Na 4 stronie okładki ogłoszenie o książkach – brosz. 2 zł, op. 3 zł. – Jakie jest moje powołanie i nowenna do M. S. po 0.60.

Numery 325-336(1937) rok XXVIII

Rok 1935 - okładka, format liczba stron bez zmian

 

Numer 1/1935 strony 6-7: "Praca misyjna Zgromadzenia"

Numer 5/1935 strony 72-74: Górka Klasztorna - miejsce łask Maryi krótki opis historyczny (dość fałszywe dane) - zachęta do uczestniczenia - o cudownym uleczeniu - pocztówki - podziękowanie publiczne M. B. Góreckiej

 

Numer 6/1935 – „Z naszych domów”

                           Nasze radości i nasze potrzeby

                           O nabyciu Bąblina

 

Numer 8/1935 strony 120-121: „Z naszych domów”

                                                 Idźcie i wy do winnicy mojej… 15.VI. w katedrze poznańskiej 7 kapłanów: Krauze Zachariasz, Jerzy Gawrych, Feliks Michalski, Józef Kraiński, Bernard Matyaszek, Stanisław Grota i Franciszek Figura.

Ofiary na klasztor w Bąblinie napływają

 

Ostatnia strona okładki: O roku szkolnym w Wieluniu i Kazimierzu B.

Gimnazjum z pełnymi prawami państwowymi

O kandydatach na braci

 

Numer 9/1935 strona 139: „Uczestnicy kapituły prowincjalnej”

Numer 10/1935 strony 153-155: „Z naszych domów

            Pożegnanie pierwszych misjonarzy – Obłóczyny kandydatów

            1.IX.1935 – Sama uroczystość – fragmenty przemówień – coś z życiorysów – podziękowanie za ofiary. – Zdjęcie

Numer 11/1935 strony 171-173: ks. J. Krauze:

                        W drodze do Brazylii – Żegnaj mi, Polsko kochana

                        Podziękowanie za dary – Opis podróży ks. Szulca do Westfalii

Numer 12/1935: W drodze do Brazylii – Tajemniczy odjazd – ks. J. Kr.

Numery 301-312(1935) rok XXVI

Rok 1936 – Zmieniona okładka

Tytuł: Posłaniec św. Rodziny – Miesięcznik Ks. Ks. Misjonarzy św. Rodziny – Górka Klasztorna, p. Łobżenica

 

Numer 2/1936 strony 23-25: „W drodze do Brazylii”

                        strona 46: „Z naszych domów – W ślady apostołów 29.II.1936 wyjeżdża ks. Antoni Cieślak

Numer 4/1936 strony 56-60: „W drodze do Brazylii” – ks. Szulc i Krauze

Numer 5/1936 strony 71-75: „Wśród emigrantów polskich w Brazylii” - ks. Szulc

Numer 6/1936 strony 88-90: „Z naszych domów” – Rok życia naszego nowego scholastykatu w Bąblinie – Święcenia kapłańskie.

            20.X.1935 poświęcenie nowej placówki – dokonał ks. bp Dymek

            19.I.1936 Święcenia subdiakonatu i tonzura – 14 kleryków – w końcu maja święcenia diakonatu (chyba marca)

            26.IV. – święcenia kapłańskie - wyświęcono 7 – niższe święcenia: Stanisław Krieger, Stanisław Chudy, Bronisław Bederski, Marcin Stencel, Zygmunt Dryjański, Jan Wiśniewski, Władysław Zmysłowski

                        strony 90-94: „Wśród emigrantów polskich w Brazylii” – ks. Szulc

Numer 8/1936 strony 119-120: „Z drogi do kolonii polskiej w Teksasie” – ks. Cieślak

Numer 10/1936 strony 153-155: „Z naszych domów” – Ślubuję Bogu wszechmogącemu – W Górce 7.IX. Opis obłóczyn i ślubów bez wymienienia nazwisk. Zdjęcia: przed ołtarzem – grupa przed kościołem

Numer 11/1936 strony 176-170: „Z kraju mej pracy” - ks. Cieślak - opis pracy początkowej – opis kraju – polscy koloniści

Numery 313-324(1936) rok XXVII

Rok 1933 – okładka i format bez zmian

Okładka: Apel o pomoc finansową. W każdym numerze na okładce o warunkach przyjęcia do Zgromadzenia oraz o Związku mszalnym.

Numer 1/1933 strony 7-10: "Nasze misje wśród Dajaków na Borneo"

Numer 2/1933 strony 19-21: "Nasze misje wśród Dajaków"

Numer 3/1933 strony 37-38: Nasze misje"

Numer 5/1933 strony 88-90: "Z naszych domów – Święcenia i prymicje w Kruszewie" 23.IV.1933 święcenia w kościele par. w Kruszewie ks. Franciszek Dera, ks. Bolesław Wysocki, ks. Augustyn Erdmann. Podpisał Z. Kruża

Numer 9/1933 strona 135: "Z naszych domów"

            Obłóczyny i śluby zakonne w nowicjacie góreckim

            14.VIII – 12 kand. na kapłanów

            15.VIII – 6 kleryków – wieczyste

                            8 kleryków na 3 lata

                            8 braci

 

Numer 10/1933 strony 155-157: „W służbie św. Rodziny” – Garść wrażeń z mej propagandy

Numer 11/1933 strony 172-173: c. d.

            O obrazach zawieszonych w domach – kilka przykładów

Numer 12/1933 strony 187-188: "O świątobliwym proboszczu"

 

Wydana książeczka: „Jakie jest moje powołanie”

Obniżone ceny za książki: po 2 zamiast po 3 brosz zł; 3 zamiast 4 zł opr.

Numery 277-288(1933) rok XXIV

Rok 1934 - 25-lecie Posłańca

 

Numer 1/1934 strony 2-5: Od redakcji - krótki zarys rozwoju, program na przyszłe lata - prośba do czytelników

                        strony 6-11: "Świetlana postać misjonarza-apostoła" (o. Berthier)

                        strony 11-14: modlitwa o beatyfikację, „Ostatnie chwile czcigodnego o. J. Berthiera”

 

Numer 2/1934 - Nowa okładka

Numer 5/1934 strona 84: zdjęcie groty w klasztorze wieluńskim

Numer 8/1934 strony 138-139: „Z naszych domów” - święcenia kapłańskie 24 VI 1934 otrzymali: ks. ks. Łochocki, Drzewiecki, Łosoś, Szczeciński, Szulc, Stefaniak, Krauze, Tomasz - zdjęcie

 

Numer 11/1934 strona 188: „Z żałobnej karty Zgromadzenia” 16 X 1934 umarł ks. Sylwester Jażdżewski – zdjęcie

Numery 289-300(1934) rok XXV

Spis numerów...

Numery 252-264(1931) rok XXII

Rok 1932 – Okładka i format bez zmian.

Numer 1/1932, strona 13: „O książce Małgorzaty Sinclair – wysłuchane prośby”.

 

Numer 4/1932 strona 64: ogłoszenie o książkach:

            „Żywot Małgorzaty Sinclair”

            „Nowenna ku czci Małgorzaty Sinclair”

Nadal ofiary na Kruszewo.

 

W numerze 9/1932 strona 135: „Z naszych domów: Z Kruszewa” 12.VI.1932 otrzymali święcenia: Kałas, Cieślak, Skupień, Gizder – zdjęcie.

Numery 265-276(1932) rok XXIII

Spis numerów...

Spis numerów...

Rok 1929 - format jak poprzednio. Okładka jak w ub. roku.

Artykuły, opowiadania o życiu komunistów - dużo o misjach.

 

W numerze 2/1929, strony 20-21: „Nasz klasztor wieluński” - Opis historyczny w skrócie - fotografia księży i uczniów.

 

W numerze 4/1929, strony 56-57: „Z naszego domu misyjnego w Kazimierzu”: W Wieluniu 80 uczniów, w Kazimierzu ponad 100 - zdjęcie z Kazimierza - program zajęć.

 

W numerze 5/1929, strony 74-76: „Z naszych domów - Prymicje w Górce” – 16 III 1929, z rąk biskupa Rosponda, w Krakowie otrzymali święcenia: ks. Stanisław Łukaszczyk, ks. Alojzy Świerc, ks. Józef Kuchta, ks. Ryszard Król, ks. Franciszek Kotuła, ks. Leon Wachowski. Prymicje w Górce 19 III – fotografia. Fundusz wieczysty 8895 zł. Na okładce tylnej anons o Zgromadzeniu i przyjęciu.

 

W numerze 10/1929 – „Z naszych domów – Obłóczyny”: 14 VIII 8 kleryków i 6 na braci - opis, myśli z kazania.

Numery 229-240(1929) rok XX

Rok 1930 - format i okładka jak w ub. roku

W numerze z lipca 7/1930 - Okładka strona wewnętrzna: anons o Zgromadzeniu i przyjęci doń. Na stronach 104-105 „Nowa placówka misyjna” - O Kruszewie - Zdjęcie Kruszewa.

 

W numerze 10/1930 – „Z naszych domów - O ślubach zakonnych w scholastykacie” - żadnych cyfr i nazwisk - 15 VIII.

Numery 241-252(1930) rok XXI

Spis numerów...

Spis numerów...

Rok 1927 – Okładka bez zmian, kolor niebieski – Cena 2.50 rocznie

 

W numerze styczniowym 1/1927 na stronie 3: „Z naszego Zakładu Wieluńskiego. – Ku czci św. Tereski o poświęceniu ołtarza w dniu 1 XI 1926 za rządów ks. Drzazgi.

Na karcie ostatniej anons o „Książce dla wszystkich”. Podobnie w numerze 2/1927 – wypowiedzi czytelników.

 

W numerze 3/1927 na okładce: „Wspierajmy misje!” – Zachęta, O zgromadzeniu.

 

W numerze 4/1927 – okładka tylna: „Kilka uwag o XX. Misjonarzach Świętej Rodziny Założenie – Cel – Prowadzenie gimnazjum – Środki utrzymania – Zapowiedź wydania za miesiąc „Dziewicy chrześcijańskiej” – Recenzje o „Książce dla wszystkich”.

 

W numerze 5/1927 - okładka: „Kilka uwag o XX. Misjonarzach Świętej Rodziny” – Zachęta do modlitwy

 

W numerze 6/1927 - okładka tylna: „Z naszych Zakładów”:

 

Dziś podzielić się możemy z Szan. Czytelnikami dobrą nowiną. Za zezwoleniem Najprzew. ks. metropolity w Krakowie kupiliśmy na przedmieściu Krakowa mały dom o 8 pokojach. W tym nowym domu zamieszkiwać będą od 1 października b.r. nasi klerycy teologowie z jednym Ojcem misjonarzem i braciszkiem kucharzem…

Koszta domu przeszło 20.000 złotych… Prośba rzeczy.

 

Okładka: świeżo wyszła z naszej drukarni druga książka pod tytułem: "Dziewica chrześcijańska w szkole świętych" s. 320 format 19-13 opr. omówiona treść. cena 4 zł.

 

W numerze 8/1927 na stronie 120: Księża, klerycy i bracia w Górce Klasztornej – zdjęcia.

 

W numerze 11/1927 na stronie 165: „Z naszych domów”: - 28 postulantów obłóczonych (14 VIII); 7 nowicjuszy pierwsze śluby (8 IX); ośmiu kleryków śluby wieczyste (15 IX).

Numery 205-216(1927) rok XVIII

Z roku 1922, kiedy Posłaniec drukowany był już w Kazimierzu Biskupim, nie zachował się żaden z numerów.

Numery 145-156(1922) rok XIII

Rok 1925 – niekompletny zbiór „Posłańca”.

W numerze 5/1925 – Jest już okładka z wizerunkiem św. Rodziny. Tytuł: „Posłaniec św. Rodziny” – Organ XX. Misjonarzy św. Rodziny w Górce poczta Łobżenica – Nad obrazem św. Rodziny hasło: Módl się i pracuj. Prenumerata 2 zł rocznie. Format bez zmian, s. 16. Na wewnętrznej i zewnętrznej stronie okładki „Spis rzeczy”, artykuł – podziękowania za abonament, wskazówki.

 

Okładka strona tylna: „Do naszych Szan. Czytelników”. Po raz pierwszy „Posłaniec” opuszcza stare ciche mury klasztorne Górki, gdzie się obecnie znajduje Redakcja oraz drukarnia, aby się puścić w inną drogę do swoich długoletnich zwolenników, jak również i nowych przyjaciół, rzucił ze siebie starą szarą siermięgę i przybrał się w ładniejszą, lepszą szatę. Mimo to nie zrzekł się swoich starych zasad. Na swojej wędrówce bowiem niejednokrotnie widział, jak ta nasza ojczyzna podminowaną jest krecią robotą wywrotową masonerii i socjalizmu. Widział, jak różne sekty spoza morza jad swój w słaby jeszcze organizm narodowy Polski zapuszczają. Dlatego nieugięty „Posłaniec” tej Boskiej i Najśw. Rodziny Nazaretu bronić będzie w każdym numerze dwu największych skarbów naszych: wiary i narodowości. …”

 

„Odezwa do rodziców!”

Coraz więcej odczuwa się wielki brak księży. Tam, gdzie przed wojną dwu lub trzech pracowało, dziś zaledwie jeden stoi na posterunku. Seminaria duchowne również nie posiadają tak licznych zaciągów, aby Najdostojniejsi Pasterze nasi choć w małej mierze zadowolić mogli wszystkie prośby parafian. Z misyj zagranicznych przeszło tysiąc milionów pogan wyciągają ręce do Europy z prośbą o siewców ewangelicznych. Zwłaszcza dla ratowania naszego robotnika na obczyźnie w Niemczech, w Francji, w Ameryce itd. potrzeba wielu polskich księży. Ale skąd ich wziąć?

Aby przysporzyć Kościołowi Bożemu dobrych pracowników w winnicy Pańskiej przyjmujemy uzdolnionych, cnotliwych, choć biedniejszych chłopców – po ukończonej 7 klasowej szkole powszechnej – którzy zmierzają zostać księżmi – misjonarzami. Opłata szkolna całoroczna wynosi 300 złotych. Ulgi są przewidziane.

 

Zgłoszenia o przyjęcie aż do 15 sierpnia uprasza się wysyłać pod adresem:

 

Zakład XX. Misjonarzy św. Rodziny

w Kazimierzu Biskupim

pow. Słupecki, woj. Łódzkie

 

To samo ogłoszenie w numerze 7/1925.

Rocznik 1926 zachował się w całości. Okładka wygląda tak samo jak w poprzednich numerach, jedynie kolor się zmienił. Początkowo koszt prenumeraty rocznej wynosił 2 zł. Ilość stron zależna od numeru (8-12 str.) Od numeru sierpniowego koszt prenumeraty 2.50 zł.

Niektóre artykuły podpisane inicjałami A.K. (ks. Antoni Kuczera - Założyciel Polskiej Prowincji).

 

W maju 5/1926, okładka: Apel do czytelnika, by propagować Posłańca.

 

W listopadzie 11/1926, s. 166: „Z naszych domów: Obłóczyny zakonne”. W Górce 12 przyjęło suknię kapłańską.

 

W grudniowym numerze 12/1926, okładka tylna: „Pierwsza książka z naszej drukarni” – Książka dla wszystkich. Podana treść, s. 382. Format 19x13, oprawna. Cena 5 zł.

 

 

 

Numery 193-204(1926) rok XVII

90(1917) nr 6

(fragment)

Numery 85-96(1917) rok VIII

W roku 1917 format zmieniono na 8 większą (27-19,5 cm). Na okładce św. Rodzina. Tytuł bez zmian. Na wewnętrznych stronach okładki spis treści, przewodnik religijny na dany miesiąc, podziękowania, zmarli. W tekście dwa łamy. Ozdoby obrazami, przerywnikami. Niektóre artykuły opatrzone nazwiskami czy kryptonimami. Na okładce końcowej ogłoszenia o książkach religijnych wydawanych w Krakowie czy Poznaniu, zachęta do prenumeraty innych czasopism poza Posłańcem.

W numerze sierpniowym na okładce redakcja pisze o braku papieru z powodu wojny. Mimo trudności nie podwyższano ceny. Obecnie zmuszeni są wydawać co dwa miesiące.

Zachowały się trzy numery z tego rocznika.

121-122(1920) nr 1-2

(brak jednej strony)

Spis numerów...

Spis numerów...

Spis numerów...

Spis numerów...

Spis numerów...

W roku 1923 trudności powstawały ze względu na zmienną walutę. W numerze 1/1923 roku podaje się opłatę półroczną na 600 Mk. Już w numerze 4/1923 podana opłata za półrocze to 1200 Mk, w numerze 5/1923 – 3000 Mk półrocznie, od września już 20.000 Mk rocznie. W numerze listopadowym 11/1923 zapowiada się, że przy każdym numerze będzie podawana cena. I tak numer listopadowy już 6.000 Mk, grudniowy 10.000 Mk. Za styczniowy numer 1/1924 15.000 Mk, za luty – maj 300.000 Mk za każdy numer. Za numer 6/1924 już 15 groszy, a w następnych miesiącach ustalono opłatę roczną na 2 złote. Po ustaleniu się pieniądza można było rozpocząć intensywniej propagandę.

 

W 1923 roku „Posłaniec” nie ma specjalnej okładki. Na stronie tytułowej jest tylko nazwa: „Posłaniec św. Rodziny” bez innych dodatków. Pod spodem: Organ XX. Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim per Konin. W środku obraz św. Rodziny – Format 8 zwykła, s. 16.

 

Treść podobna jak w poprzednich latach z tym, że nie ma wykładów wiary, nie ma polemiki z zarzutami przeciw wierze. Poza artykułami wstępnymi dotyczącymi zwykle święta danego miesiąca (św. Rodzina, św. Józef, Serce Jezusowe), jest życiorys świętego czy świętej i dość popularne opowiadania. Oto kilka tytułów:

„Czego szukasz?” – „Do matek” – „Na lekcji religii” – „Głodny diabeł” – „Przenajświętsza Rodzina” (B. Zaleskiego) – „Zbaw duszę swoją” – „Nie znacie katechizmu” – „Kapłan a polityka” – „Jaką powinna być matka, gdy chce dzieci dobrze wychować” – „Cudowne zdarzenie”.

 

W numerze 2/1923 na ostatniej stronie (s. 32) apel: „Któż się przyczyni do wykształcenia misjonarzy dostarczeniem środków materialnych?”:

Jak naszym Czytelnikom wiadomo, istnieją dotychczas dwa zakłady Zgromadzenia naszego na ziemi polskiej, w Wieluniu i w Kazimierzu n. Wartą… Setki kandydatów do tej pory już się zgłosiło do nas z prośbą o przyjęcie… Jedyna przeszkoda stawa im w drodze do tego zaszczytnego celu, brak odpowiednich środków. Najmniejszej nawet wymaganej pensji większa z nich część płacić nie może…”. Apel o hojne ofiary. Podany adres w Kazimierzu Biskupim.

 

Od numeru 5/1923 rozpoczynają się artykuły przeciwko bolszewizmowi („Proces ks. Budkiewicza i Cieplaka”), notatki o postępie bolszewizmu.

 

Od lipcowego numeru artykuły w obronie wiary.

 

W lipcowym numerze 7/1923, s. 106: „Z naszego Zakładu” – O prymicjach księży: Mucha, Drzazgi i Miczki w dniu 12 czerwca, święcenia: 10.VI.1923.

Numery 157-168(1923) rok XIV

Spis numerów...

Spis numerów...

Numery 97-108(1918) rok IX

Numery 97-108(1919) rok IX

Rocznik 1920 nadal drukowany w Grave. Format i objętość j.w. Zachowały się wszystkie numery z tego rocznika.

 

 

Numery 121-132(1920) rok XI

Z roku 1921 nie zachował się żaden numer. Wiemy, z numeru lipiec-sierpień, że prenumerata wynosi już 5 Mk. Na okładce strony wewnętrznej była wzmianka: "Od Wydawnictwa: Naszych szanownych Czytelników upraszamy, ażeby wszystkie przesyłki, listy i prośby o przyjęcie do Zakładu wysyłano na adres następujący:

 

Zakład OO. Misjonarzy od św. Rodziny

Wieluń

ziemia Kaliska - Polska

 

Na stronie 62 tegoż numeru: "Na własnym progu". III. Dzieje naszego domu misyjnego, byłego klasztoru OO. Augustianów w Wieluniu (tu opis kościoła i klasztoru).

Z pewnością w poprzednich numerach i następnych był opis sprowadzenia się Misjonarzy do Polski.

Numery 133-144(1921) rok XII

Numery 25-60(1912-1914) rok III-V

Numery 1-12(1910) rok I

Numery 13-24(1911) rok II

Nie zachowały się żadne informacje o tych numerach.

 

 

Spis numerów...

Spis numerów...

Numery 61-72(1915) rok VI

Spis numerów...

Numery 73-84(1916) rok VII

Numery 181-192(1925) rok XVI

Rok 1928 - zmiana okładki.

 

W numerze 1/1928: okładka tylna anonsy, zachęty do prenumeraty. Na stronie 93: „Z naszych domów”: Prymicje: o prym. ks. Deji. Fundusz wieczysty ma już sumę 791 zł.

 

W numerze z lutego 2/1928 w artykule: "Ważna sprawa" poruszono fundusz wieczysty na wykształcenie misjonarza.

 

W numerze 4/1928, na stronach 54-55 wyjaśnienie o funduszu wieczystym. Zebrać 10 000 zł, by odsetkami pokryć kształcenie 1 misjonarza. Wyliczenie ofiar. Razem już 307,50 zł.

Strona ostatnia: „Z naszej drukarni”: wyszła świeżo trzecia z rzędu książka dla rodzin chrześcijańskich: „Matka według serca Bożego” s. 390, format 19-13 brosz. 3 opr. 4. Objaśnienie treści.

 

Numer 7/1928: Fundusz wieczysty 1932 zł.

 

Numer 8/1928, strona 2. „Ostatnio ukazała się na półkach księgarskich „Książka dla dzieci” - s. 220, format 19-13, brosz. 2 zł.

Fundusz wieczysty 2493 zł

 

Numer 11/1928: Fundusz wieczysty 4707 zł - Apel i zachęta do zgromadzenia.

Numery 217-228(1928) rok XIX

Spis numerów...

Spis numerów...

Spis numerów...

Spis numerów...

Posłaniec Św. Rodziny 1910-1939

W numerze 12/1924, s. 191 – „Nowi zakonnicy” – 15 września w Wieluniu 12 składało śluby zakonne.

Numery 169-180(1924) rok XV

Spis numerów...