Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Artykuły, czasopisma i konstytucje"

Poza książkami ks. Jan Berthier pisał artykuły lub redagował pisma. Poniżej wymienione są niektóre z nich:

 

1867-1876: Annales de Notre-Dame de la Salette (redaktor)

1886: Dictionnaire des dictionnaires. Encyclopedie universelle (artykuły)

...: Coutumier des Missions et Retraites

1899: Quaestio practico-practica in Gallia praesertium /De Onanismo/

1899: De la Communion frequente

1900: Notre Dame de la Salette, son Apparition, son Authenticite et ses suites - Fragment z książki: "Les Merveilles..."

1905: Pro Neoconfessariis monita

...: Współpraca z czasopismami: Etudes Ecclesiastiques, Paryż; Echo de Fourvieres, Lyon.

 

Ks. Jan Berthier jest też autorem konstytucji i dyrektoriów dotyczących Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny:

 

1895 - Constitutions des Missionaires de la Sainte Famille. Reims 1895. Jako dodatek:  Constitutions des Soeurs Auxiliaires de la Saint Famille.

1903 - Constitutions, Coutumier et Directore des MSF. Grave 1903.

1904 - Constitutions des Missionaires de la Sainte Famille. Grave 1904.

1904 - Coutumier et Directoire des MSF. Coutumier de l'Ecole apostolique.

 

 

17 października 2021

Polecamy również:

POWRÓT