POWRÓT

Polecamy również:

17 marca 2022

W niniejszym zeszycie reguły zakonne MSF zostały zestawione tak, by można je było zastosować jako czytanie duchowne np. na dni skupienia w domach zakonnych MSF. Dołączone do nich rozmyślania zostały wydane w roku 1995 jako „Duchowy komentarz” do odnowionych reguł zakonnych pod tytułem „Rozmyślania o powołaniu Misjonarzy Świętej Rodziny” na podstawie refleksji z wizytacji przeprowadzanych przez ówczesnych przełożonych Generalnych w latach 1989-1995 z uwzględnieniem pewnych zmian i uzupełnień.

 

Treść publikacji do pobrania w formacie pdf.

 

"Czytanie duchowne z Reguł Zakonnych MSF" - /Färber E./

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl