Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Seminarium jako miejsce formacji duchowej na podstawie dokumentów Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny" - /Walas S./

Praca magisterska obroniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2022 r., pisana pod kierunkiem ks. dra hab. Adama Józefa Sobczyka MSF.

 

 

Spis treści:


WSTĘP

 

ROZDZIAŁ I

GENEZA POWSTANIA SEMINARIUM
1. Początki Collegium Casimirianum
2. Założenie Wyższego Seminarium Duchownego
3. Czas jubileuszu i wyzwania przyszłości


ROZDZIAŁ II

ISTOTNE ELEMENTY DUCHOWOŚCI WSPÓLNOTY SEMINARYJNEJ 
1. Życie sakramentalne 
2. Modlitwa
3. Życie radami ewangelicznymi
4. Życie wspólnotowe
5. Praca


ROZDZIAŁ III

FORMACJA SEMINARYJNA W DUCHU ŚWIĘTORODZINNYM
1. Formacja początkowa

2. Formacja zasadnicza

3. Formacja ciągła

 

ZAKOŃCZENIE

 

 

Treść publikacji do pobrania w formacie pdf.

12 czerwca 2022

Polecamy również:

POWRÓT