Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Seminarium jako miejsce formacji duchowej na podstawie dokumentów Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny" - /Walas S./

Praca magisterska napisana na Uniwersytecie i. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem ks. dr. hab. Adama Józefa Sobczyka MSF.

 

 

Spis treści:

Wstęp

I. Geneza powstania seminarium

     1. Początki Collegium Casimirianum

     2. Założenie Wyższego Seminarium Duchownego

     3. Czas jubileuszu i wyzwania przyszłości

II. Istotne elementy duchowości wspólnoty seminaryjnej

     1. Życie seminaryjne

     2. Modlitwa

     3. Życie radami ewangelicznymi

     4. Życie wspólnotowe

     5. Praca

III. Formacja seminaryjne w duchu świętorodzinnym

     1. Formacja początkowa

     2. Formacja zasadnicza

     3. Formacja ciągła

Zakończenie

 

 

 

Treść publikacji dostępna w formacie .pdf.

16 maja 2022

Polecamy również:

POWRÓT