Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

27 października 2020

Polecamy również:

Chronologia życia ks. Jana Berthier

1840: 24 luty – narodziny w Châtonnay (Isère – Francja); chrzest - w dzień po swych narodzinach

 

1846: babcia opowiada mu historię o objawieniu się Matki Bożej na górze La Salette, które miało miejsce 19-go września 1846 roku


1847-1853: chodzi do szkoły w Châtonnay, prowadzonej przez Braci Najświętszego Serca z Puy


1852: w święto Trójcy Przenajświętszej przystępuje do 1-szej Komunii; w trzy dni później jest bierzmowany


1853-1858: nauka w niższym seminarium diecezji Grenoble


1858: 23 października – wstąpienie do wyższego seminarium w Grenoble
 

1859: 23 kwietnia – tonsura; 10 lipiec – 4 święcenia niższe
 

1861: 16 marca – subdiakonat; latem – pielgrzymka na La Salette, która decyduje o jego powołaniu na misjonarza z La Salette
 

1862: 05 kwietnia – święcenia diakonatu
 

1862: 14 lipca – wstąpienie do nowicjatu MS
 

1862: 20 września – święcenia kapłańskie
 

1862-1865: nowicjat, trzy razy przerywany z powodu choroby
 

1865: 08 września – pierwsze śluby zakonne

1865-1876: działalność duszpasterska – głoszenie misji i rekolekcji oraz opublikowanie paru książek

 

1876: zorganizowanie i kierownictwo pierwszej szkoły apostolskiej Misjonarzy z La Salette


1877-1878: założenie pierwszego seminarium; ojciec Berthier mianowany na dyrektora szkoły apostolskiej i seminarium
 

1881: osiedlenie seminarium w Szwajcarii – w następstwie praw antyklerykalnych we Francji


1884: rada generalna Misjonarzy z La Salette zezwala ojcu Berthierowi na założenie szkoły apostolskiej w Szwajcarii


1887: srebrny jubileusz kapłański i pielgrzymka do Rzymu
 

1889: ojciec Berthier opuszcza dyrekcję szkół, by zająć się głoszeniem rekolekcji


1894: kwiecień – kardynał Langénieux, arcybiskup z Reims, pochwala projekt założenia spóźnionych powołań dla misji
 

1894: 13 listopada – kardynał Langénieux rozmawia o tym projekcie z watykańskim sekretarzem Stanu, kardynałem Rampolla
 

1894: 14 listopada – Leon XIII zatwierdza projekt i uważa Zgromadzenie za „będące na czasie”
 

1894: grudzień – trudności ze strony przełożonych z La Salette w stosunku do założenia nowego zgromadzenia
 

1895: 11 stycznia – rada generalna z La Salette zezwala ojcu Berthierowi na założenie „zgromadzenia spóźnionych powołań dla misji”

 

1895: lipiec – zakup starych koszar w Grave (Holandia) na siedzibę zgromadzenia


1895: 28 września – akt założenia Zgromadzenia, wydany przez biskupa Van de Ven z Bois-le-Duc
 

1895: wrzesień – pierwsza szkoła apostolska w Grave
 

1896: 10 lutego – prośba o przechowywanie w kaplicy Najświętszego Sakramentu

 

1896: 28 lutego – odrzucenie prośby o przechowywanie Najświętszego Sakramentu przez Prefekta Kongregacji Wiary, osądzającego zgromadzenie jako nieużyteczne


1896-1897: początki naznaczone przez liczne odejścia i różnego rodzaju trudności
 

1897: pierwszy wzlot zgromadzenia
 

1897: maj – zezwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu
 

1899: 04 października – pierwszy nowicjat


1900: 04 października – 5 pierwszych nowicjuszy składa swe czasowe śluby zakonne
 

1902: 20 września – gmina z Grave świętuje 40-lecie święceń kapłańskich ojca Berthiera
 

1903: 03-11 marca – pobyt w Rzymie ojca Berthiera, starającego się o uzyskanie dekretu pochwalnego dla zgromadzenia
 

1903: 06 czerwca – Prefekt Kongregacji Wiary wysyła ojcu Berthierowi pismo zachęcające go do kontynuowania swego dzieła
 

1903: 08 września – ojciec Berthier redaguje swój testament duchowy
 

1903: 04 października – pierwsze wieczyste śluby zakonne; wybór następcy Założyciela i pierwszej rady generalnej


1903: grudzień – ojciec Berthier interweniuje u Stolicy Apostolskiej w obronie zgromadzenia z La Salette

1904: styczeń – publikacja „Posłańca Świętej Rodziny”, miesięcznika zaadresowanego specjalnie do rodzin
 

1905: maj – prośba do Cesarza Niemiec o zwolnienie ze służby wojskowej studentów narodowości niemieckiej

 

1905: 20 sierpnia – święcenia trzech pierwszych kapłanów
 

1906: czerwiec – prośba o erygowanie w kaplicy „Bractwa Matki Bożej Pojednawczyni z La Salette” i o „prawo do przyjmowania członków do stowarzyszenia Świętej Rodziny”


1906: czerwiec – zakup nowego domu w Grave
 

1907: październik – stan osobowy zgromadzenia: 14 kapłanów, 39 studentów teologii, 27 studentów filozofii, 75 uczniów szkoły apostolskiej
 

1907-1908: zabiegi o ekspansję zgromadzenia na inne kraje
 

1908: sierpień – ojciec Berthier publikuje długi artykuł na temat „Niedostatku świętych powołań”, który ukazuje troskę całego jego życia
 

1908: 16 października – śmierć ojca Berthiera w następstwie zapalenia płuc, w wieku 68 lat i 7 miesięcy
 

1908: 19 października – pogrzeb na cmentarzu wspólnoty w Grave

 

 

Źródło:

E. Jost MSF, "Ksiądz Jan Berthier MS

Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Positio. Część III", Pelplin-Poznań 2000 .

(pobierz .pdf)

 

 

POWRÓT