Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Artykuł został przygotowany w ramach "Kursu formatorów" w 2007r.

 

 

Spis treści:

 

1. KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO: KRYZYS W WIELU ETAPACH

1.1. Pierwsze zwiastuny: Kościół negowany w XVIII wieku

1.2. Wybuch kryzysu

1.3. Kościół na tle społeczeństwa

 

2. WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA W XIX WIEKU

2.1. Dechrystianizacja i odrodzenie religijne: kontrast

2.2. Kult Świętej Rodziny

 

3. XIX WIEK: EKSPANSJA MISJONARZY I ICH MOTYWY

3.1. Misje wewnętrzne

3.2. Misje zagraniczne

 

4. OJCIEC JAN BERTHIER: KAZNODZIEJA

4.1. Kaznodziejstwo: «trudne zajęcie».

4.2. Jego szczególne wybory duszpasterskie

 

 

Tekst do pobrania w formacie .pdf.

 

"Ks. Jan Berthier w świetle swoich czasów" - /Rabemanantsoa B./

11 października 2022

Polecamy również:

POWRÓT