Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Duchowość księdza Antoniego Kuczery (1883-1958) – założyciela polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny" - /Jodaniewski M./

Praca magisterska pisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny na seminarium ks. prof. dra hab. Jerzego Troski pod kierunkiem ks. dra Adama Józefa Sobczyka MSF. Poznań 2011.

 

 

Spis treści:

 

Rozdział I

Główne elementy duchowości Antoniego Kuczery

                Sytuacja społeczno-polityczna XIX i XXw. w zaborze pruskim

                Środowisko rodzinne

                Życie zakonne

 

Rozdział II

Główne elementy duchowości Antoniego Kuczery

                Modlitwa

                Pobożność Eucharystyczna i Kult Najświętszego Serca Jezusa

                Cześć oddawana Maryi i Świętym

                Wierność charyzmatowi założyciela

 

Rozdział III

Apostolski wymiar duchowości księdza Kuczery

                Misja w Polsce – założenie Polskiej Prowincji

                Otwieranie i prowadzenie szkół apostolskich

                Redagowanie „Posłańca Świętej Rodziny”

 

 

Tekst publikacji do pobrania w formacie .pdf.

 

 

05 lutego 2021

Polecamy również:

POWRÓT