Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Duchowość polskiej prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny" - /Krupa P./

Praca doktorska pisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny pod kierunkiem ks. dr. hab. Adama Józefa Sobczyka MSF. Toruń 2018.

 

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ I.

GENEZA POLSKIEJ PROWINCJI
1. Idea Zgromadzenia dla spóźnionych powołań
2. Ekspansja Zgromadzenia
3. Założenie polskiej pro-Prowincji Zgromadzenia


ROZDZIAŁ II.

EWOLUCJA DUCHOWOŚCI POLSKIEJ PROWINCJI
1. Od założenia Prowincji do końca II wojny światowej
2. Próba sprostania wymogom Soboru Watykańskiego II
3. W myśl Konstytucji i Dyrektorium prowincjalnego z 1985 roku


ROZDZIAŁ III.

GŁÓWNE WYMIARY DUCHOWOŚCI PROWINCJI
1. Saletyński wymiar duchowości polskiej Prowincji
2. Misyjny wymiar duchowości polskiej Prowincji

3. Świętorodzinny wymiar duchowości polskiej Prowincji


ROZDZIAŁ IV.

FORMACJA W POLSKIEJ PROWINCJI

1. Formacja wstępna
2. Formacja zasadnicza
3. Formacja ciągła


ROZDZIAŁ V.

KIERUNKI REALIZACJI DUCHOWOŚCI PROWINCJI
1. Duszpasterstwo parafialne
2. Apostolat misyjny
     2.1. Działalność misyjna w kraju
     2.2. Działalność misyjna za granicą
3. Specjalistyczna praca z rodzinami


ZAKOŃCZENIE 
ANEKS 1. Ks. Antoni Kuczera – Założyciel polskiej Prowincji MSF

ANEKS 2. Kapituły generalne i Przełożeni generalni Zgromadzenia
ANEKS 3. Kapituły prowincjalne i Prowincjałowie Prowincji polskiej

 

 

Tekst publikacji do pobrania w formacje .pdf.

13 sierpnia 2021

Polecamy również:

POWRÓT