Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

30 października 2020

Polecamy również:

Grave nieznane - dom macierzysty MSF

     W marcu 1895 roku ksiądz Berthier udał się z Francji do holenderskich przyjaciół w Tilburgu, których poznał jako dobroczyńców domu La Salette. Szukał mieszkania dla młodego zgromadzenia Ojców Świętej Rodziny.

 

     Przebywający na plebanii Heike, kapelan Sanders wskazał mu kilka pustych budynków wojskowych w Grave. Dzięki tamtejszemu burmistrzowi - J. L. Friesenowi Berthier uzyskał dostęp do dawnej twierdzy Bekaf. Były to stare, zniszczone koszary i szpital z 1675 roku (obecnie najstarsze części pochodzą z 1828 roku). To właśnie budynek koszar ks. Berthier wybrał na pierwszy dom Zgromadzenia.

 

     Niejaki Mason Siebers, na prośbę ks. Berthiera przekształcił kupiony budynek na dom zakonny. Wraz ze studentami ze szkoły apostolskiej założonej przez Berthiera przebudowali kantynę w kaplicę, zwalczyli wilgotne plamy i naprawili komin. Pomieszczenia zbrojowni stały się pomieszczeniami konsultacyjnymi.

 

     W przylegającym do budynku ogrodzie studenci zbudowali grotę Lourdes (fot. w galerii). Świadkowie wspominają rosnące tam drzewa, iglaki, magnolię, klon piórkowy i cis. Z czasem w ogrodzie zorganizowano cmentarz MSF. W 1953 roku architekt Jan de Jong z Schaijk zbudował tam kaplicę do pochówku szczątków ojca Berthier. Kaplica miała cechy szkoły Bossche i stylu neoromańskiego. Na fasadzie znajdowała się dzwonnica (fot. w galerii). Kaplicę rozebrano około 1996 roku po przeniesieniu zwłok ks. Berthier na La Salette.

 

     Ojcowie sprzedali klasztor gminie w 1994 roku i wyjechali w 1995 roku. Dom został przekształcony w zespół mieszkalny Noorderblok, zaprojektowany przez architekta Reina van Wylicka i jest obecnie zabytkiem miejskim. Ogród stał się ogrodem miejsckim.

 

Dom macierzysty przeszedł gruntowną przebudowę (oryginalne pozostały tylko trzy ściany zewnętrzne). Jedyną pamiątką pozostała kamienna tablica umieszczona na ścianie budynku, przedstawiająca ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu.

 

   

 

 

Źródło:

Jan Smits, „Vademecum van religieuzen en hun kloosters

in Noord-Brabant”, Alphen a/d Maas 2010.

POWRÓT