Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Konstytucje i Dyrektorium Generalne. Dyrektorium Prowincjalne Polskiej Prowincji (2002)" - /Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny/

Wydanie: Poznań 2002 (wyd. 3)

 

Spis treści:

 

KONSTYTUCJE I DYREKTORIUM GENERALNE
DEKRET KONGREGACJI ZAKONÓW I INSTYTUTÓW ŚWIECKICH
PRZEDMOWA

 

I. POSŁANNICTWO MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY
1. Nasze powołanie do naśladowania Chrystusa
2. Nasze zadania misyjne
3. Nasz wzór: Święta Rodzina

 

II. POŚWIĘCENIE SIĘ BOGU PRZEZ ŚLUBY
1. Ślub ubóstwa
2. Ślub czystości
3. Ślub posłuszeństwa

 

III. WSPÓLNOTA ŻYCIA
1. Wspólnota we wzajemnym szacunku i miłości
2. Wspólnota w wierze i modlitwie
3. Wspólnota w służbie Ewangelii

 

IV. WŁĄCZANIE W NASZE APOSTOLSKIE ŻYCIE ZAKONNE
1. Nowicjat i postulat
2. Śluby czasowe i wieczyste

 

V. WYKSZTAŁCENIE I FORMACJA CIĄGŁA
VI. ZARZĄD NASZĄ WSPÓLNOTĄ ZAKONNĄ
1. Przepisy ogólne
a. Struktura wspólnoty zakonnej
b. Zasady zarządzania
c. Kapituły
d. Przełożeni
e. Asystenci
f. Oficjałowie
g. Rada Prowincji i Rada Zgromadzenia
2. Zarząd Domowy
a. Kapituła Domowa
b. Przełożony Domowy
c. Asystenci Przełożonego Domowego
d. Oficjałowie Zarządu Domowego
3. Zarząd Prowincją
a. Kapituła Prowincjalna
b. Przełożony Prowincjalny
c. Asystenci Przełożonego Prowincjalnego
d. Oficjałowie Zarządu Prowincjalnego
e. Rada Prowincji
4. Zarząd Generalny
a. Kapituła Generalna

b. Przełożony Generalny
c. Asystenci Przełożonego Generalnego
d. Oficjałowie Zarządu Generalnego
e. Rada Zgromadzenia


VII. ZARZĄD DOBRAMI W NASZEJ WSPÓLNOCIE ZAKONNEJ
1. Przepisy ogólne
2. Zarząd domem
3. Zarząd Prowincją
4. Zarząd Generalny

 

VIII. ROZSTANIE Z NASZĄ WSPÓLNOTĄ ZAKONNĄ

 

IX. USTALENIA KOŃCOWE

 

ANEKS DO DYREKTORIUM GENERALNEGO PORZĄDEK
OBRAD KAPITUŁY GENERALNEJ

1. Otwarcie Kapituły
2. Przepisy ogólne
3. Przebieg kapituły
4. Przepisy szczegółowe
5. Porządek wyboru Zarządu GeneralnegoDYREKTORIUM PROWINCJALNE POLSKIEJ PROWINCJI MSF
Dekret Kurii Generalnej
I. POŚWIĘCENIE SIĘ BOGU PRZEZ ŚLUBY
1. Ślub ubóstwa

2. Ślub czystości
3. Ślub posłuszeństwa


II. WSPÓLNOTA ŻYCIA
1. Wspólnota we wzajemnym szacunku i miłości
2. Wspólnota w wierze i modlitwie
3. Wspólnota w służbie Ewangelii
a. Apostolat misyjny za granicą
b. Apostolat misyjny w kraju
§ 1. Działalność rekolekcyjno-misyjna
§ 2. Duszpasterstwo parafialne
§ 3. Inne dzieła apostolskie
§ 4. Sanktuarium w Górce Klasztornej
c. Apostolat powołań
d. Apostolat rodzin


III. WŁĄCZANIE W NASZE APOSTOLSKIE ŻYCIE ZAKONNE
1. Postulat
2. Nowicjat
3. Śluby czasowe i wieczyste
4. Związani ze Zgromadzeniem


IV. FORMACJA W NASZEJ PROWINCJI
1. Zasady ogólne
2. Postulat i nowicjat
3. Juniorat
4. Seminarium
5. Formacja ciągła


V. ZARZĄD NASZĄ WSPÓLNOTĄ ZAKONNĄ
1. Zarząd wspólnotą domową
a. Kapituła Domowa
b. Przełożony Domowy
c. Asystenci Przełożonego Domowego
d. Ekonom Domowy
e. Furtian
2. Zarząd Prowincją
a. Kapituła Prowincjalna
b. Przełożony Prowincjalny
c. Asystenci Przełożonego Prowincjalnego
d. Oficjałowie Zarządu Prowincjalnego
§ 1. Sekretarz Prowincjalny

§ 2. Ekonom Prowincjalny
e. Rada Prowincji
f. Wizytacja kanoniczna

 

VI. ZARZĄD DOBRAMI
1. Zasady ogólne
2. Dobra wspólnoty domowej
3. Dobra Prowincji

 

VII. ROZSTANIE ZE WSPÓLNOTĄ

 

ANEKS I. PORZĄDEK OBRAD KAPITUŁY
1. Otwarcie kapituły
2. Zasady ogólne
3. Przebieg kapituły
4. Przepisy szczegółowe
5. Porządek wyborów
a. Normy ogólne
b. Normy szczegółowe
6. Zamknięcie kapituły


ANEKS II. PORZĄDEK PROWINCJALNEJ WIZYTACJI KANONICZNEJ
1. Zasady ogólne
2. Przedmiot badań
3. Przepisy szczegółowe

 

ANEKS III. PROGRAM FORMACJI POLSKIEJ PROWINCJI MSF
1. Założenia wstępne
2. Formacja wstępna
3. Formacja zasadnicza
a. Normy ogólne
b. Postulat
c. Nowicjat
d. Juniorat
e. Seminarium
4. Formacja ciągła
a. Normy ogólne
b. Egzaminy roczne i trzyletnie
c. Formacja apostolsko-misyjna
d. Studia specjalistyczne
e. Odnowa życia zakonnego
5. Wskazania końcowe

 

ANEKS IV. WYZNANIE WIARY I PRZYSIĘGA WIERNOŚCI
1. WYZNANIE WIARY

2. PRZYSIĘGA WIERNOŚCI

 

Tekst publikacji do pobrania w formacie .pdf.

 

 

30 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT