Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Materiały formacyjne 3:1999. Bóg Ojciec - Święty Józef. Duchowe ojcostwo"

Materiały formacyjne MSF na rok 1999.

 

Spis treści:

Pielgrzymowanie św. Józefa do domu Ojca – moje życie jako postawa synowska

Józef i Maryja ofiarowują Jezusa w świątyni – ofiarowanie istotą posługi zakonnej

Moja wiara wobec wiary Józefa (stała, czynna, pełna zawierzenia, skoncentrowana na Jezusie)

Nawrócenie do Ojca Syn Marnotrawny – odkryty na nowo sakrament pojednania

Józef głową św. Rodziny – moja odpowiedzialność za innych

Józef pierwszym uczniem Chrystusa – Czy mogę służyć nie wsłuchując się w słowa

Józef wybrany przez Ojca – odpowiedzialność za swoje powołanie

Wierność w miłości – przyjmowanie miłości i odpowiadanie na nią

Józef wychowawcą Jezusa – kierownictwo duchowe owocem synowskiego posłuszeństwa wobec Ojca

Józef zakochany w Maryi – miłość, która nie rani

Józef mąż milczenia i cierpliwości – prostota środków zbawienia

Apostolstwo Józefa ukryte i ofiarne – pokora, która rozkwita zaufaniem

 

Tekst publikacji do pobrania w formacie .pdf.

04 listopada 2020

Polecamy również:

POWRÓT