Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Materiały formacyjne 4:2000. Syn Boży stał się człowiekiem w rodzinie Józefa i Maryi, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi tworzącymi czystą wspólnotę zbawionych" - /Bajorski A. (red.)/

Wydanie: Kazimierz Biskupi 2000

 

Spis treści:

Zostaliśmy cudownie stworzeni. Jezus obdarza nas miłością

Jezus wzywa mnie do miłości radykalnej

Chrystus nasz jedyny Oblubieniec

Chrystus wzywa mnie do czystości w swoim Kościele

Chrystus pomaga mi zachować czystość

Chrystus darem Boga 

Przyjaźń we wspólnocie zakonnej

Chrystus uczy nas wzrastania w dziewiczej miłości (samotność, asceza, modlitwa)

Zachowując czystość konsekrowana bardziej otwieram się na służbę Bogu i ludziom

Czy nasza miłość jest cnotą? (podsumowanie i głęboki rachunek sumienia)

Dziewictwo w misterium czystości i Kościoła

Dziewictwo Świętej Rodziny

 

Publikacja dostępna w Bibliotece WSD MSF

ul. Klasztorna 2

62-530 Kazimierz Biskupi

04 listopada 2020

Polecamy również:

POWRÓT