POWRÓT

Polecamy również:

04 listopada 2020

Wydanie: Kazimierz Biskupi 2011.

 

Spis treści:

Konferencje na dni skupienia:

Czytanie i rozważanie Słowa Bożego

Uwielbienie Boga w doznanym przebaczeniu grzechów

Święty Józef - wzór dla osób konsekrowanych

Konsekracja i poszukiwanie woli Bożej

Próby wiary w życiu Maryi

Uwierzyć i otworzyć się na Bożą miłość

Audiencja generalna papieża Benedykta XVI

W drodze jako bracia. Sens życia wspólnotowego

Kierownictwo duchowe i jego zadania

Istota życia konsekrowanego według naszego Ojca Założyciela ks. Jana Berthier

Skrucha jako filar i droga życia wewnętrznego

Wspólnota to troska o innych

 

Wykłady z Rady Polskiej Prowincji MSF 2011r.

Podstawowe zasady komunikacji we wspólnocie domowej

Oblicze i struktura wspólnot lokalnych

Odpowiedzialność przełożonego i wspólnoty za modlitwę jako fundament życia wspólnotowego

Contra insubordinatos

 

 

 

Treść publikacji dostępna w formacie .pdf.

 

"Materiały formacyjne 9:2011. W komunii z Bogiem na drodze życia zakonnego" - /Grabara T. (red.)/

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl