Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Misyjny wymiar duchowości Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny" - /Gubernat M./

Praca magisterska pisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny na seminarium ks. prof. dr. hab. Jerzego troski pod kierunkiem ks. dr. Adama Józefa Sobczyka MSF. Poznań 2011.

 

Spis treści

ROZDZIAŁ I

GENEZA I ROZWÓJ DUCHOWOŚCI MISYJNEJ ZGROMADZENIA
1.1. Wpływ objawienia Matki Bożej z La Salette na kształtowanie się duchowości Jana Berthiera
1.2. Przejawy duchowości misyjnej Księdza Berthiera w jego posłudze rekolekcjonisty i misjonarza ludowego
1.3. Założenie Zgromadzenia dla celów misyjnych


ROZDZIAŁ II

GŁÓWNE ELEMENTY DUCHOWOŚCI MISYJNEJ ZGROMADZENIA
2.1. Międzynarodowość świadectwem braterskiej jedności
2.2. Konsekracja zakonna w służbie ewangelizacji
2.3. Wspólnota życia, modlitwy i apostolatu w duchu świętorodzinnym
2.4. Ubóstwo ewangeliczne jako źródło gorliwości apostolskiej


ROZDZIAŁ III

KIERUNKI ROZWOJU DUCHOWOŚCI MISYJNEJ ZGROMADZENIA
3.1. Budzenie i formacja powołań misyjnych
3.2. Umacnianie jedności międzynarodowych wspólnot w Zgromadzeniu

3.3. Formacja misyjna laikatu w duchu świętorodzinnym
3.4. Apostolat misyjny w parafiach prowadzonych przez misjonarzy Świętej Rodziny

 

Tekst publikacji do pobrania w formacie .pdf.

 

 

05 lutego 2021

Polecamy również:

POWRÓT