Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Misyjny wymiar duchowości Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w świetle Konstytucji" - /Malinowski T./

Praca magisterska pisana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, na seminarium ks. prof. dra hab. Jerzego Troski pod kierunkiem ks. dra Adama Józefa Sobczyka MSF.

 

 

Spis treści:

Rozdział I

Orędzie Maryi z La Salette inspiracją założenia Zgromadzenia

                Pobożność maryjna w XIX wieku we Francji

                Objawienie w La Salette

                Duchowość maryjna Jana Berthier

 

Rozdział II

Maryja Saletyńska patronką Zgromadzenia

                Kult Matki Bożej według Założyciela

                Sposoby wyrażania kultu maryjnego w Zgromadzeniu

 

Rozdział III

Maryja w Świętej Rodzinie wzorem do naśladowania

                Posłuszeństwo woli Bożej przez wierność regułom zakonnym

                Wzajemna miłość i szacunek we wspólnocie 

                Zjednoczenie z Bogiem

 

 

Praca dostępna w bibliotece seminaryjnej WSD MSF

ul Klasztorna 2

62-530 Kazimierz Biskupi

05 lutego 2021

Polecamy również:

POWRÓT