POWRÓT

Proszę o cierpliwość. Treść artykułu w trakcie przygotowania.

Młode lata Jana

Polecamy również:

28 października 2020

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl