POWRÓT

Polecamy również:

04 listopada 2021

Wykład inauguracyjny rok formacyjny 2019/2020 w WSD MSF, wykłoszony 16.10.2019 r. w Kazimierzu Biskupim przez ks. dr hab. Adama Sobczyka MSF.

 

 

Spis treści:

1. Duchowość katolicka w Polsce po zakończeniu I wojny światowej

2. Przybycie Misjonarzy Świętej Rodziny do Polski

3. Formy działalności MSF w Polsce

    3.1. Przejmowanie klasztorów i praca duszpasterska

    3.2. Działalność oświatowo-wychowawcza

    3.3. Działalność rekolekcyjno-misyjna w kraju i za granicą

4. Główne cechy duchowości MSF PL

 

 

Treść publikacji do pobrania w formacie .pdf.

 

"MSF w latach 1921-1939 w historii i teologii polskiej duchowości katolickiej" - /Sobczyk A./

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl