Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Obowiązki i uprawnienia członków Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Świetle Konstytucji i Dyrektorium z 1983r. na tle Kodeksu Prawa Kanonicznego" - /Robaszkiewicz Z./

Praca magisterska pisana na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu pod kierunkiem ks. mgra Michała Jóźwiaka. Kazimierz Biskupi 1985.

 

 

Spis treści:

 

Rozdział I

Początki Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

                Powstanie Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny

                Założyciel o obowiązkach i prawach w swym Testamencie i pismach

                Rozrost Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny

 

Rozdział II

Bezpośrednie przygotowanie do życia w Zgromadzeniu

                Postulat

                Nowicjat

 

Rozdział III

Całkowite włączenie do Zgromadzenia przez złożenie ślubów czasowych i wieczystych

                Obowiązki wynikające z przyjęcia ślubów

                Inne obowiązki związane z przynależnością do Zgromadzenia

                Uprawnienia wynikające ze ślubów

 

Rozdział IV

Święcenia kapłańskie a Zgromadzenie

                Rola i zadania prezbiterów w Zgromadzeniu

                Przełożeni w Zgromadzeniu

 

Rozdział V

Częściowe przyłączenie do Zgromadzenia

                Statut Brata-Oblata

                Statuty Czcicieli św. Rodziny

 

 

 

Praca dostępna w Bibliotece seminaryjnej WSD MSF

ul Klasztorna 2

62-530 Kazimierz Biskupi

05 lutego 2021

Polecamy również:

POWRÓT