POWRÓT

Polecamy również:

10 października 2021

Ks. Tadeusz Dusza MSF rozpoczynając pracę w latach 70-tych, na bazie dokumentów mu dostępnych, opracował szczegółowo historię Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. Jest ona dostępna pod tytułem "50 lat działalności Polskiej Prowincji MSF". Pierwsze wydanie z roku 1973 powstało w Bąblinie, następne poprawione w Świdrze w 1984 roku. Praca ma charakter naukowy i zawiera odnośniki do dokumentów źródłowych.

 

Spis treści:

1. Pierwsi Polacy w Zgromadzeniu MSF oraz ich działalność /1903-1920/

2. Erekcja domu zakonnego w Wieluniu

3. Erekcja domu zakonnego w Kazimierzu Biskupim

4. Trud pierwszych lat /1921-1923/

5. Erekcja domu zakonnego w Górce Klasztornej

6. Pięcioletnie wysiłki /1923-1928/

7. Parafia w Górce Klasztornej /1925-1929/

8. Pierwszy etap samodzielności /1928-1936/

9. Trzy lata działalności nowoutworzonej polskiej prowincji MSF /1936-1939/

10. Zahamowany rozwój /1939-1945/

11. Spis profesów polskiej prowincji MSF /1906-1945/

 

 

 

Opierając się na tych badaniach ks. Dusza opisał historię Prowincji Polskiej MSF kilkukrotnie w formie popularnej. Każde kolejne opracowania różnią się od siebie objętością:

 

Pięćdziesiąt lat działalności Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny (1921-1971), Bąblin 1971, ss. 18. (pobierz .pdf)

 

Spis treści:

1. Pierwsze domy Zgromadzenia w Polsce (1921-1928)

2. Samodzielne próby (1928-1936)

3. Odrębna prowincja (1936-1939)

4. Zahamowany rozwój (1939-1945)

5. Trud odrodzenia (1945-1952)

6. Spokojny rozwój (1952-1966)

7. Na drodze do odnowy (1967-1971)

 

 

 

Polska Prowincja MSF cz. I (lata: 1921-1945), Bąblin 1976, ss. 61. (dostępne w bibliotece WSD MSF)

 

Spis treści:

1. Pierwsi Polacy w Zgromadzeniu i ich działalność

2. Początki w Polsce (1921-1928)

3. Samodzielne próby (1928-1936)

4. Odrębna prowincja (1936-1939)

5. Zahamowany rozwój (1939-1945) 

 

 

 

Działalność Polskiej Prowincji Misjonarzy Św. Rodziny, cz. I-VIII (lata 1921-1991), Poznań 1992-93, ss. 617 (łącznie wszystkie części). (dostępne w bibliotece WSD MSF)
 

Spis treści:

Część I (Lata 1921-1945)

1. Wprowadzenie Zgromadzenia do Polski

2. Na drodze rozwoju 1924-1928

3. Pierwszy etap samodzielności - Quasiprowincja Polska 1928-1939

4. Trzy lata działalności nowoutworzonej polskiej prowincji 1936-1939

5. Losy prowincji w okresie II wojny 1939-1945

 

Część II (Lata 1945-1952)

1. Wznowienie działalności polskiej prowincji 1945-1947

2. Kryzysowe lata 1947-1950

3. Okres bolesnych wstrząsów 1950-1952

 

Część III (Lata 1953-1957)

1. Działalność zarządów prowincjalnych 1953-1957

2. Działalność domów zakonnych

3. Działalność misjonarzy w parafiach

 

Część IV (Lata 1958-1963)

1. Działalność zarządów prowincjalnych 1958-1963

2. Działalność domów zakonnych

3. Działalność misjonarzy w parafiach

 

Część V (Lata 1964-1970)

1. Postawa Episkopatu i polskiej prowincji wobec aktów dyskryminacji ze strony państwa

2. Działalność zarządu prowincjalnego w lata 1964-1967

3. Działalność zarządu prowincjalnego w lata 1967-1970

4. Działalność domów zakonnych i parafii w latach 1964-1970

 

Część VI (Lata 1970-1976)

1. Działalność prowincji w roku 1970

2. Działalność prowincji w roku 1971

3. Działalność prowincji w roku 1972

4. Działalność prowincji w roku 1973

5. Działalność prowincji w latach 1974-1976

6. Działalność domów zakonnych i parafii

 

Część VII (Lata 1976-1980)

1. Działalność prowincji w latach 1976-1977

2. Działalność prowincji w roku 1978

3. Działalność prowincji w latach 1979-1980

4. Domy zakonne i parafie prowincji w latach 1976-1980

 

Część VIII (Lata 1981-1991)

1. Działalność prowincji w latach 1981-1991

2. Działalność domów prowincji w latach 1981-1991

 

"Pięćdziesiąt lat działaności Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny (1921-1971)" - /Dusza T./

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl