Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Reguła zakonna Misjonarzy i Sióstr Świętej Rodziny (1895)" - /Berthier J./

Wydanie: Reims 1895.

Tłumaczenie z j. niemieckiego: ks. Marian Bocian MSF(2000r.).

 

Spis treści:

Reguła Misjonarzy Świętej Rodziny
Powstanie i cel Instytutu

Podstawowa idea Instytutu

 

CZĘŚĆ PIERWSZA
Wstąpienie do Zgromadzenia

Szkoła dla spóźnionych powołań

Postulat

Nowicjat

Składanie ślubów czasowych

 

CZĘŚĆ DRUGA

Różni członkowie Zgromadzenia i ich obowiązki
Różni członkowie Zgromadzenia

Obowiązki odnoszące się do wszystkich

 

CZĘŚĆ TRZECIA

Zarząd Zgromadzenia

Przełożony Generalny

Rada Generalna

Kierownik duchowy Przełożonego Generalnego

Wizytatorzy

Ekonom Generalny

Sekretarz Generalny

Mistrz nowicjatu
Kierownicy scholastykatu

Przełożony domowy

Kierownik duchowny przełożonego domu

Zarząd domowy

Ekonom domowy

Kapituła Generalna

 

Siostry pomocnicze

Porządek dnia

 

Treść publikacji do pobrania w formacie .pdf.

 

 

30 października 2020

Polecamy również:

POWRÓT