Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny w Polsce w latach 1921-1945" - /Górnik G./

Praca magisterska pisana na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu z zakresu Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dra Konrada Lutyńskiego. Kazimierz Biskupi 1992.

 

 

Spis treści:

 

Rozdział I

Początki działalności Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny na ziemiach polskich

                Pierwsi Polacy w Zgromadzeniu w latach 1903-1920

                Starania o złożenie domu w Polsce

                Erekcja pierwszego domu zakonnego w Wieluniu

 

Rozdział II

Pierwsze Studium filozoficzno-teologiczne w Kazimierzu Biskupim w latach 1921-1925

                Starania o założenie domu

                Prawne uregulowanie nowej fundacji

                Przystosowanie do nowych zadań

                Początki działalności Studium

                Dalszy dynamiczny rozwój

                Okres przejściowych trudności

                Ostatni rok działalności

 

Rozdział III

Dom Studiów w Górce Klasztornej w latach 1925-1930

                Starania o nową fundację

                Prawne uregulowanie własności

                Początki działalności Studium

                Działalność Seminarium w Górce Klasztornej w latach 1928-1930.

 

Rozdział IV

Kolejny Dom Studiów w Kruszewie w latach 1930-1939

                Starania i erekcja nowego domu

                Wspólne studia filozoficzno-teologiczne w latach 1930-1935

                Studium filozoficzne w latach 1935-1939

 

Rozdział V

Nowy Dom Studiów w Bąblinie w latach 1935-1939

                Erekcja domu zakonnego

                Działalność studium teologicznego

 

Rozdział VI

Zahamowany rozwój Seminarium w latach 1939-1945

                Stan osobowy Seminarium w chwili wybuchu wojny

                Potajemne studia do roku 1945

                Bilans strat wojennych w Domach Studiów

 

 

 

 

Praca dostępna w Bibliotece seminaryjnej WSD MSF

ul. Klasztorna 2

62-530 Kazimierz Biskupi

05 lutego 2021

Polecamy również:

POWRÓT