Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

"Zarys historii Polskiej Prowincji MSF" - /Krupa P./

Artykuł został wydrukowany jako jeden z rozdziałów książki pt. "W kręgu duchowości świętorodzinnej".

 

Autor: Adam Józef Sobczyk MSF, Piotr Jacek Krupa MSF

Wydanie: Pelplin 2007.

 

 

Spis treści:

1. Początki Polskiej Prowincji

       1.1. Pierwsi kandydaci pochodzenia polskiego

       1.2. Erekcja pierwszych domów w Wieluniu, Kazimierzu Biskupim i Górce Klasztornej

 

2. Dalszy rozwój Polskiej Prowincji

       2.1. Działalność wydawnicza do 1939 roku

       2.2. Rozwój Prowincji do roku 1939

 

3. Polska Prowincja w czasie II wojny światowej

       3.1. Sługa Boży ks. Edmund Kałas MSF - męczeńska śmierć za wiarę

       3.2. Statystyka strat wojennych polskiej Prowincji

 

4. Odbudowa i rozwój Prowincji polskiej po II wojnie światowej

       4.1. Organizacja i życie Prowincji w pierwszych latach po wojnie

       4.2. Dalszy rozwój Prowincji. Okres Jubileuszy

       4.3. Czas po Soborze Watykański II

       4.4. Czasy najnowsze

 

 

Treść publikacji do pobrania w formacie .pdf.

 

10 października 2021

Polecamy również:

POWRÓT