POWRÓT

Polecamy również:

10 października 2021

Wydanie: Poznań 1992 (maszynopis).

 

 

Spis treści:

1. Powstanie Zgromadzenia MSF

2. Działalność pierwszego zarządu generalnego 1908-1919

3. Rozwój Zgromadzenia po I wojnie światowej 1919-1926

4. Poszerzony zakres działalności Zgromadzenia 1927-1931

5. Przed podziałem na prowincje. Lata 1931-1936

6. Rozwój Zgromadzenia podzielonego na prowincje 1936-1944

 

 

Tekst publikacji dostępny:

 

Biblioteka WSD MSF

ul. Klasztorna 2

62-530 Kazimierz Biskupi

"Zarys rozwoju Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Lata 1895-1945" - /Dusza T./

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl