Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawca: N. Josserand, Lyon 1866. s. 500.

Autor określony: Par un Missionaire de Notre–Dame de la Salette; w następnych wydaniach: Par le P. Berthier MS.

Do r. 1929 ukazało się 10 wydań, niektóre poprawione i powiększone; wydawane głównie przez Maison de la Bonne Presse, w Paryżu; jedno z ostatnich w 1929.

 

Tłumaczenia:

 

Zasadnicze myśli: W swej książce ks. Berthier najpierw mocno podkreśla, że macierzyńska miłość jest źródłem wszystkich obowiązków matek. Nie wystarczy jednak podjąć troskę o ciało dziecka, ale po udzieleniu mu chrztu świętego trzeba kształtować jego duchowe, nadprzyrodzone życie. W wychowaniu chrześcijańskim poza matką dużą rolę odgrywają domownicy: ojciec i służba oraz wychowawcy. Zachodzi konieczność doboru nauczycieli i wychowawców. Wychowanie to jakby wznoszenie budynku, który ma wspierać się na pięciu filarach: pouczeniu, czujności, karze, dobrym przykładzie i modlitwie. Jako dodatki umieścił autor: „Obowiązki matki wobec służby”, „Różne praktyki pobożności”, „Opis objawienia się MB w La Salette”; w późniejszych wydaniach także: o wyborze powołania i metodzie opieki nad osobami umierającymi.

 

1866r. - "La mère selon le cœur de Dieu ou devoirs de la Mère chrétienne a l`égard de ses enfants". (Matka według Serca Bożego czyli obowiązki matki chrześcijańskiej.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT