Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Pierwsze wydanie ukazało się w książce "La Mère", a następne w "La Jeune Personne" w r. 1868. Równocześnie ukazała się jako odrębna książeczka wraz z modlitwami i nowenną w roku 1866 (s. 16.). Nie sposób wykazać ilości wydań i tłumaczeń.

 

Zasadnicze myśli: Podanie historii objawienia się Matki Najświętszej i podkreślenie nadprzyrodzoności tego objawienia. Przytoczenie zasadniczych myśli skierowanych przez Matkę Bożą do ludzi. Potem notatka o wprost zdumiewających pielgrzymkach i rozwoju nabożeństwa do Matki Boskiej Saletyńskiej w całym świecie. W późniejszych wydaniach dodano litanię i modlitwy.

1866r. - "Petit Récit de l`Apparition de Notre – Dame de la Salette". (Krótka opowieść o objawieniu się Naszej Pani z La Salette.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT