POWRÓT

Inne książki:

28 września 2020

1872r. - "Une Neuvaine en l`honneur de Notre Dame de la Salette, précédée d`une notice historique surl`Apparition et le Culte Notre–Dame de la Salette". (Nowenna na cześć Matki Bożej z La Salette, poprzedzona historyczną notatką o objawieniu i kulcie Matki Bożej z La Salette.)

Pierwsze wydanie zawierało 160 s. Dalsze wydania: 1874 – 1887 – 1892.

 

Zasadnicze myśli: Według wskazań Matki Najświętszej Nowenna ma przyczynić się do „odnowy świata”. Podane są wskazówki, jak odbywać pielgrzymkę do La Salette, jak spędzać czas na Świętej Górze. Na każdy dzień podane są rozważania i pobożne praktyki:

 

1. Objawienie NMP.

2. Grzech.

3. Trzy główne błędy wymienione przez Matkę Bożą: duch pychy, niewiara w Boga, przekraczanie przykazań kościelnych.

4. Modlitwa.

5. Msza św.

6. Cnoty zalecane przez NMP: miłość Boga i Chrystusa, miłość bliźniego, pokora.

7. Łzy Matki Bożej.

8. Trzy postacie Matki Bożej.

9. Krucyfiks Matki Bożej Saletyńskiej.

 

W całości to konsekwentna nauka cnót: walka z grzechem zakończyć ma umiłowanie krzyża.

 

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl