Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Kongregacja Propagandy, Rzym 1874, s. XIV, 306. Liczne wydania. Powiększone czwarte ukazało się w Maison de la Bonne Presse, Paryż 1897.

 

Tłumaczenia: francuskie, niemieckie, hiszpańskie, angielskie.

 

Wydania:

 

 

Zasadnicze myśli: Tę książkę uważał sam Ks. Berthier za podstawową odnośnie do problemu właściwego wyboru powołania. Przytoczył w niej wypowiedzi z Pisma św., Ojców Kościoła oraz wybitnych teologów. W dużej mierze oparł się na św. Tomaszu z Akwinu oraz na św. Alfonsie Liguori. Miał obawy, co do imprimatur we Francji, dlatego skierował prośbę do Rzymu. Aprobaty udzielił o. V. M. Gatti OP, a książkę wydrukowała drukarnia Kongregacji Świętej Propagandy.

W I części jest najpierw wyjaśnienie o różnych stanach życia chrześcijańskiego o zwykłym stanie i o stanie doskonałości. W zwykłym stanie znajduje się małżeństwo. Autor omawia jego cel oraz przeszkody, które sprawiają, że jest niedozwolone czy nieważne. Do tego zwykłego stanu autor zalicza życie w celibacie /stan bezżenny/, a w nim rozróżnia dozgonne dziewictwo i wdowieństwo.

W II części rozpatruje stan doskonałości, zatem stan zakonny. Opiera się na radach ewangelicznych, wyjaśniając, czy są nakazane czy tylko zalecane. Wyjaśnia także uzyskany stan doskonałości, jakim jest stan biskupi. Omawia także, jakie są oznaki i warunki powołania. W dalszej części porusza temat wyboru właściwego stanu. Trzeba posłużyć się odpowiednimi środkami, by ten wybór wypadł po myśli Bożej. Zatem zaleca modlitwę, zastanawianie się, słuchanie rad ludzi mądrych i pobożnych. Podaje także „reguły wyboru poszczególnych stanów”.

 

1874r. - "Des États de vie chrétienne et de la Vocations d`après les Docteurs de l`Eglise et les Théologiens". (Stany życia chrześcijańskiego o powołaniu według Doktorów Kościoła i teologów.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT