Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Wydanie pierwsze zawierało s. 30. Liczne wydania. Przy wyd. VIII połączono tę broszurę z następną: „Méthode facile pour préparer les petits enfants au sacrement de pénitence et pour assister les mourants”.

 

 

Tłumaczenia: francuskie, hiszpańskie (pobierz .pdf), polskie (pobierz .pdf).

 

 

Zasadnicze myśli: Tę małą książeczkę nazwał sam autor „katechizmem dla dzieci” przed siódmym rokiem życia /uprzedził dekret św. Piusa X/. W pięciu obszernych lekcjach przedstawia naukę:

1. Istnienie Boga, o Opatrzności, o karze za złe, nagrodzie za dobre.
2. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej, Wcielenie Syna Bożego, Odkupienie.

3. Chrzest, Sakrament Pokuty, rachunek sumienia.

4. Akty: wiary, nadziei, miłości i żalu. Motywy żalu: piekło, utrata nieba, skazanie Chrystusa na śmierć, miłość do Boga.

5. Środki do unikania grzechu: unikanie złego towarzystwa, modlitwa, przyjmowanie sakramentów św. Żal płynący z miłości.

 

1880r. - "Méthode facile pour préparer les petits enfants au sacrement de pénitence à l`usage des prêtres, des mères, des Instituteurs et Institutrices". (Krótka metoda do przygotowania małych dzieci do sakramentu pokuty na użytek kapłanów, matek, członków Instytutów.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT