Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Haton, Paryż 1883, s. 420. Po wyczerpaniu nakładu ks. Berthier nie wznawiał tej książki, lecz jej treść rozłożył na dwie inne książki: „Le Livre de tous” i „L`état religieux”.

 

1883r. - "Le Fidèle et l`Ame religieuse éclairés, sur les vérités de la foi et les devoirs, de la vie chrétienne et de la vie parfaite". (Wierny i dusza religijna, wyjaśnienie prawd wiary i obowiązków życia chrześcijańskiego i życia doskonałego.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT