POWRÓT

Inne książki:

28 września 2020

1883r. - "Le Prêtre dans le ministère des Missions des Retraites et de la Prédication". (Kapłan w służbie misji, rekolekcji i głoszenia kazań.)

Wydawnictwo: Haton, Paryż 1883, s. 600. II wydanie w 1884; istnieje wydanie z 1887r.; III w 1891 – w Leuk–Stadt /Szwajcaria/; IV w 1894; V w 1896: powiększone. VI w 1900: powiększone. VII i ostatnie – w 2 tomach, wydane w drukarni MSF w Grave z 1913r. W sumie nakład wyniósł około 33.000 egzemplarzy. Począwszy od IV wydania książka nosi tytuł: „Le Prêtre dans le ministère de la Prédication ou Directoire du Prédicateur en chair et au saint Tribunal et recueil de sermons pour les Missions et Retraites, les Dimanches et les fêtes de l`Année, de Panégyriques et Sermons de la circonstance”.

 

Tłumaczenia: francuskie, niemieckie, hiszpańskie, polskie, włoskie.

 

Wydania:

 

Zasadnicze myśli: Całość podzielona na dwa tomy, a rozmieszczona w 2 woluminach.
W pierwszym tomie część pierwsza podaje praktyczne wskazówki dla kaznodziei: jakim ma być, jak ma głosić Słowo Boże, jak ma postępować w konfesjonale. W drugiej części podane plany misji i rekolekcji; wskazówki, jakie prawdy trzeba ustawicznie przypominać, jak przeprowadzać zwykłe i nadzwyczajne nabożeństwa.

W drugim tomie w części pierwszej podane są: ogłoszenia w czasie misji, katechizm dla dorosłych, konferencje dialogowane, kazania misyjne. W części drugiej ujęte są nauki niedzielne, świąteczne i okolicznościowe.

Przy końcu rzeczowy indeks.

 

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl