POWRÓT

Inne książki:

28 września 2020

1883r. - "L`oeuvre des vocations à la Salette". (Dzieło powołań na La Salette.)

Wydawnictwo: Pierwsze wydanie zawierało s. 130. W roku 1884 ukazało się II wyd., a w 1887 III.

 

 

Zasadnicze myśli: Książka opowiada o nowopowstałym Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. W 16 rozdziałach autor przedstawia: orędzie „Pięknej Pani”, pierwsze powołania do utworzonego zgromadzenia, pierwsze lata zgromadzenia, odwiedziny biskupów, pierwsi dobrodzieje, życie we wspólnocie, wyjazd Saletynów do Norwegii, rozwój zgromadzenia.

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl