POWRÓT

Inne książki:

28 września 2020

1886r. - "Sententiae et exempla biblica e veteri et novo testamento excerpta et ordinata ad usum concionatorum, moderatorumque animarum et praesertim juniorum clericorum, seminariumque alumnorum."

Wydawnictwo: Pierwsze wydanie około s. 400. Wydania: 1886, 1890, 1898, 1907, 1912, 1922. Razem około 45.000 egzemplarzy.

 

Zasadnicze myśli: To dziełko dzisiaj nosiłoby nazwę „konkordancji” tekstów Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Tekst łaciński, hasła ułożone alfabetycznie, przy końcu indeks haseł.

 

 

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl