Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Grenoble 1887, s. VI, 615. II wydanie ukazało się w języku francuskim pod tytułem „Abrégé de théologie dogmatique et morale avec les notions les plus importantes de droit canon. De liturgie, de pastorale, de théologie mistique et philosophie chrétienne”. III wydanie po francusku w 1896. IV wyd. w języku łacińskim poprawione i powiększone w roku 1898. V wyd. w 1902 w jęz. francuskim. VI i VII w latach 1927 i 1929 po francusku dostosowane do nowego prawa kanonicznego.

Łącznie wydano 28.000 egzemplarzy.

 

Tłumaczenia: francuskie, niemieckie, włoskie, angielskie, łacińskie.

 

Wydania:

  • 1929 – Consultor del Clero, Barcelona. Wielokrotnie wznawiana.

  • 1930 – Sommario di teologia dogmatica et morale, Turyn.

  • 1930-1934 - A Compendium of Theology, Londyn (w 4 tomach).

 

Zasadnicze myśli: Tę książkę można by nazwać „Vademecum” całej teologii „Repetytorium” – streszczeniem teologii. We wstępie krótkie filozoficzne wprowadzenie. Potem następuje podział na teologię dogmatyczną i moralną.

W I części, ogólnej, autor w 3 traktatach ujmuje kwestie: religii, prawdziwej religii, prawdziwego chrześcijaństwa. W II części, szczegółowej, autor rozróżnia dwie grupy tematów: o Bogu samym w sobie i o Bogu rozważanym w stosunku do świata. Bóg sam w sobie; traktat o jedynym Bogu /istnienie, przymioty/, o Trójcy Przenajświętszej. Bóg w stosunku do świata: Bóg Stworzyciel /traktaty o stworzeniu, o aniołach, o świecie nierozumnym i o człowieku/. Bóg Odkupiciel /traktaty o Wcieleniu i Odkupieniu/. Bóg Uświęciciel /traktaty o łasce i sakramentach/. Bóg celem ostatecznym /traktaty o rzeczach ostatecznych/.

W I części, teologii moralnej ogólnej, omówione kwestie ludzkich aktów, sumienia, prawa, cnót i grzechów. W II części, szczegółowej, autor omawia ogólne prawa Boże, czyli Dekalog. Prawa Kościoła, prawa ludzi w poszczególnych stanach.

Przy końcu jest indeks rzeczowy oraz m. in. nowe dekrety Stolicy Apostolskiej.

1887r. - "Brève compendium theologiae dogmaticae et moralis una cum aliquibus notionibus theologiae canonicae, liturgiae, pastoralis et philosophiae christianae". Krótkie kompendium teologii dogmatycznej i moralnej z najważniejszymi notatkami prawa kanonicznego, liturgii, teologii pastoralnej i filozofii chrześcijańskiej.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT