Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Leuk /Szwajcaria/ s. IV, 114. II wydanie w r. 1894. w Paryżu powiększone i ozdobione rycinami s. 168. III wyd. s. 158.

 

 

Tłumaczenie: francuskie, niemieckie, hiszpańskie (pobierz .pdf), holenderskie, polskie.

 

 

Wydania:

 

Zasadnicze myśli: Ta książka to jakby teologiczny katechizm na temat Matki Bożej.

W I części ukazana jest Maryja w stosunku do Trójcy Przenajświętszej, jako Matka, Córka i Oblubienica. Ukazana także historia jej życia i udzielone jej łaski.

W II części omówiony kult wyrażający się poprzez cześć, miłość, naśladowanie.

W dodatkach są różne praktyki ku czci Matki Bożej, opis objawienia się NMP w La Salette oraz cześć dla św. Józefa.

1888r. - "La Vierge Marie, son culte, la dévotion envers elle". (Dziewica Maryja, Jej kult, pobożność względem Niej.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT