Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Leuk–Stadt /Szwajcaria/. Bardzo liczne wydania. Od r. 1894 książka jako wydanie nowe ilustrowane, ukazuje się wyłącznie w Maison de la Bonne Presse w Paryżu. To wydawnictwo nie podawało ilości wydań ani dat wydania. W r. 1898 osiągnięto już 100 000 egzemplarzy, a do r. 1930 wydano w języku francuskim około 200000.

 

Tłumaczenia: francuskie, niemieckie, holenderskie, włoskie, angielskie, polskie, portugalskie, arabskie, hiszpańskie (pobierz .pdf).

 

Wydania:

 

Zasadnicze myśli: We wstępie autor omawia kwestie: konieczności religii, wykazuje, że prawdziwą jest religia katolicka.

W I części znajduje się wykład wiary katolickiej według „Credo”.

W II części omówione są obowiązki, wypływające z religii. W 28 rozdziałach przypomina się przykazania Boże i kościelne, cnoty.

W III części autor poucza o środkach zbawienia, zatem o łasce i sakramentach. Podaje ponadto wskazówki: o celibacie, stanie zakonnym, o sposobie modlitwy.

W dodatkach podane praktyki religijne, opowiadanie o objawieniu się Matki Bożej w La Salette.

 

1888r. - "Le livre de tous". (Książka dla wszystkich.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT