Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Leuk /Szwajcaria/ 1889r., s. VI, 169. Nowe wydanie ozdobione rycinami ukazało się w roku 1894 w Paryżu. III wydanie powiększone w 1927 w Manissy.

 

Tłumaczenie: francuskie, niemieckie, polskie.

 

Wydania:

 

Zasadnicze myśli: Właściwą treść poprzedza filozoficzny wstęp na temat duchowości człowieka: ma stać się mężem Bożym.

W I części autor daje pogląd na postać Jezusa w oparciu o "Summę teologiczną" św. Tomasza, omawiając : Bóstwo Chrystusa, Jego człowieczeństwo, zjednoczenie Bóstwa z człowieczeństwem; potem: życie Chrystusa, Jego cnoty, Jego zadanie kapłańskie, nauczycielskie i królewskie.

W II części omówione trzy zadania, jakie ma człowiek wobec Jezusa: cześć, miłość, naśladowanie. Podane są także motywy tych obowiązków.

W dodatku podane są przykłady z nauki i życia świętych i wybitnych chrześcijan, którzy wypełnili to zadanie.

1889r. - "Notre Seigneur Jésus Christ, ce que nous lui devons". (Nasz Panie Jezu Chryste, co mu jesteśmy winni.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT