Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Broszura wydawana w wielu egzemplarzach (s. 32). Tę broszurę umieszczał ks. Berthier w bardzo wielu swoich książkach w różnych językach jako dodatek.

 

 

Wydania:

 

 

 

Zasadnicze myśli: We wstępie autor podkreśla jak ważnym jest ten obowiązek opieki przy osobach umierających. Podaje potem wskazówki postępowania. Wspólnie z chorymi omawia się w skróceniu zasadnicze prawdy wiary, przedstawia się motywy wiary, nadziei i miłości oraz żalu płynącego z miłości. Przy końcu uwagi by pozostawać przy chorym aż do ostatniego oddechu.

1891r. - "Méthode pour assister les mourants". (Metoda towarzyszenia umierającym.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT