Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: La Salette 1892, s. 840. W każdym następnym wydaniu podano nowe decyzje Stolicy Apostolskiej.

 

Jest to francuskie wydanie wydanej po łacinie książki "Brève compendium theologiae dogmaticae et moralis una cum aliquibus notionibus theologiae canonicae, liturgiae, pastoralis et philosophiae christianae" z 1887 roku.

1892r. - "Abrégé de théologie dogmatique et morale avec les notions les plus importantes de droit canon. De liturgie, de pastorale, de théologie mistique et philosophie chrétienne. (Skrót teologii dogmatycznej i moralnej z najważniejszymi notatkami prawa kanonicznego. O liturgii, o teologii pastoralnej, o teologii mistycznej i filozofii chrześcijańskiej.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT