Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Grenoble 1892, s. 184 (1120 przykładów). II wydanie powiększone o 261 przykładów w 1898r. III wydanie przygotowane w roku 1930.

 

 

Zasadnicze myśli: W tych zbiorach umieszczone są wypowiedzi i wydarzenia z czasów starożytnych i chrześcijańskich jako materiały pomocne dla duchowieństwa w kaznodziejstwie i katechizacji. Początkowo wydane były jako odrębne tomy, potem w całości wraz z rzeczowym indeksem. Te materiały zostały także umieszczone w ostatnich wydaniach „Le Prêtre”.

We wstępie autor podkreśla, jak ważną rzeczą jest przytaczanie w kazaniach przykładów. Zaczerpnął je z 30 różnych dzieł. Ich liczba wyniosła 1381.

 

1892r. - "Paroles et traits historiques les plus remarquables". (Godne uwagi wypowiedzi i wydarzenia historyczne.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT