Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Grenoble 1893r., s. 436. II wydanie przejrzane i uzupełnione ukazało się w wyd. La Maison de la Bonne Presse w roku 1895. Dalsze wydania /?/ w 1898 i 1910.

 

Tłumaczenie: francuskie, włoskie.

 

Wydania:

  • /?/ – "Lo Stato religioso, della sua Eccelenza, de suoi vantaggi, dei suo doveri e privilegi", Genova t. I. Nie ukazał się t. II.

 

 

Zasadnicze myśli: Ta książka miała za cel nie tylko być pomocną dla zakonników i zakonnic, ale zarazem być „bronią w rękach” ludzi świeckich, by stawali w obronie zakonów /w tym czasie we Francji następowała likwidacja zakonów/. Autor oparł się na nauce św. Tomasza, św. Alfonsa, Suareza, Leonarda a Porto Maurizio, o. Giraud, a także powoływał się już na własne książki omawiające temat.

W I części autor omówił istotę, doskonałość i wartość życia zakonnego. Potem kolejno omawia: przyjęcie do zakonnego nowicjatu, powołanie, warunki, wybór zakonu, kierownictwo nowicjatu, profesja przepisy kanoniczne. Kończy tę część ukazując szczęście duszy zjednoczonej z Bogiem przez śluby.

W II części omówił obowiązki i /przywileje/ stanu zakonnego. W 37 rozdziałach ujął w praktyczny sposób, jak dochodzi się do doskonałości, do umiłowania Boga i bliźniego. Omawia kolejno cnoty: posłuszeństwo, pokorę, wierność przepisom zakonnym, uświęcenie czynności dnia, modlitwę i rozmyślanie, milczenie, Mszę świętą, Oficjum, czytanie duchowne, rachunek sumienia, nabożeństwa do Jezusa, Maryi, Józefa. Obszernie rozwija temat o sakramencie pokuty, o Komunii Św., o kierownictwie duchowym, miesięcznym skupieniu.

1893r. - "L'état religieux, son excellence, ses avantages, ses obligations, ses privilèges". (Stan zakonny, jego wzniosłość, jego obowiązki, jego przywileje.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT