POWRÓT

Inne książki:

28 września 2020

1893r. - "Le Livre des petits enfants". (Książka dla dzieci.)

Wydawnictwo: Taffin–Lefort, Paryż 1893, s. 207. II wyd. Grave 1915.

 

 

Tłumaczenia: francuskie, niemieckie, polskie.

 

 

Wydania:

 

Zasadnicze myśli: W tej książce znajdują się 94 przykłady z życia Jezusa, świętych i wybitnych mężczyzn z czasów starożytnych i nowożytnych. One to prowadzą młodego czytelnika w świat wiary i obowiązków życia chrześcijańskiego. Całość podana jakby w formie gawędy, przerywanej pytaniami skierowanymi do dzieci.

 

 

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

 

Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl