Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Haton w Paryżu 1894 i 1895 o nakładzie 10.000 egz. s. 823. Następne wydanie przejrzane i powieszone ukazało się w roku 1898 w Lyonie.

 

Tłumaczenie: francuskie, włoskie, hiszpańskie, niemieckie.

 

Wydania:

  • W przygotowaniu niemieckie /r. 1932?/

 

 

Zasadnicze myśli: Ta książka ma na celu podkreślenie życia kapłańskiego wzorem odwiecznego kapłaństwa Jezus, Jego Matki, Maryi, Królowej duchowieństwa. Przykład Jezusa jest „regułą życia kapłana”, „nauka Jego światłem”, „Jego łaska życiem”. Maryja zaś jest „najdoskonalszym odbiciem Jezusa”. Biskup F. Mussel dając aprobatę na to dzieło zarazem przedstawił jej treść.

I część ukazuje Jezusa Chrystusa jako odwiecznego kapłana, który jest źródłem wszelkiego kapłaństwa. Omawia następnie autor przygotowanie do kapłaństwa poprzez rodzinę, szkołę, seminarium oraz bliższe przyjmowanie poszczególnych święceń. Omawia także autor „łaskę” kapłaństwa i jego niezmazalny „charakter”.

II część omawia obowiązki, prawa, przywileje kapłana. Na pierwszym miejscu stawia świętość, do jakiej kapłan ma dążyć, przeszkody, jakie napotyka, wreszcie skuteczne środki, jakimi ma się posłużyć, by wytrwać w kapłaństwie. Dalsze zadania kapłana to pogłębianie wiedzy religijnej, pielęgnowanie przepisów Kościoła dotyczących duchowieństwa. Autor omawia m. in. zakaz uczestniczenia w zabawach i zajęciach świeckich, a także sprawę beneficjów wraz z obowiązkami z nimi związanymi. Pod koniec wymienia obowiązki płynące z zajmowanego stanowiska: jako biskup, kanonik, proboszcz, wikariusz, kapelan. Po omówieniu tych kwestii autor przytoczył zdania Ojców Kościoła, teologów i kanonistów, którzy wypowiedzieli się na temat praw i przywilejów, jakie zawiera w sobie kapłaństwo.

1894r. - "Le sacerdoce, son excellence, ses obligations, ses droits, ses privilèges". (Kapłaństwo, jego wzniosłość, jego obowiązki, prawa i przywileje.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT