Kontakt:

tel: +48 618 689 927

kuria@msf.opoka.org.pl

http://www.misjonarzemsf.pl

 

Adres:

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny

ul. Małoszyńska 27, skr. poczt. 43

60-176 Poznań

Wydawnictwo: Pierwsze wydanie s. 22. Jest to wyciąg z „Le Sacerdoce”. Umieszczono także ten „Rachunek sumienia i metoda modlitwy” w „Le Prêtre”. Jako odrębna broszura ukazała się w nakładzie wielu tysięcy.

 

 

 

1895r. - "Examen de conscience et méthode d'oraison. A l`usage des prêtres pendant leur retraite du mois et surtout pendant la retraite annuelle". (Rachunek sumienia i sposób modlitwy wewnętrznej. Do użytku przez księży podczas skupień miesięcznych, a zwłaszcza podczas rekolekcji.)

28 września 2020

Inne książki:

POWRÓT